× ABONNEREN

Gebitsontwikkeling bij de mens

Door op 10-04-2015

Boek

F.P.G.M. van der Linden
Gebitsontwikkeling bij de mens
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2015
210 blz., geïll. € 75,00
ISBN 978 90 368 08415

 

 

 

 

Dit fraai uitgegeven standaardwerk geeft op systematische wijze een volledig en up-to-date overzicht van de gebitsontwikkeling bij de mens. De inhoud van het boek is deels gebaseerd op het in 1979 uitgebrachte standaardwerk ‘Gebitsontwikkeling’ van dezelfde auteur. In de daaropvolgende herzieningen is dit tekstboek bijgewerkt en geactualiseerd. Aan de huidige tekst is ook nog informatie over de groei van het faciale skelet toegevoegd. Bovendien wordt de rol van functionele factoren bij de gebitsontwikkeling en de groei en ontwikkeling van het faciale complex besproken.

Alle aspecten die bij de gebitsontwikkeling van belang zijn worden duidelijk en beknopt uitgelegd, vanaf de eerste vorming van de gebitselementen tot aan de veranderingen in het volwassen gebit. Daarnaast wordt ook het ontstaan van malocclusies besproken en wordt ingegaan op de gevolgen van prematuur verlies van gebitselementen. De tekst wordt door talloze kleurenafbeeldingen, lijntekeningen en foto’s van dentities in de verschillende ontwikkelingsstadia verduidelijkt. Bovendien laten 50 videofragmenten op de bij het boek behorende website de driedimensionale veranderingen tijdens de gebitsontwikkeling zien.

In het laatste hoofdstuk ‘Numerieke en grafische informatie’ zijn tabellen en grafieken opgenomen, die de in het boek gepresenteerde informatie aan de hand van wetenschappelijk onderzoek mede onderbouwen. Het werk bevat bovendien een literatuurlijst met maar liefst 340 referenties en een uitgebreid trefwoordenregister.

‘Gebitsontwikkeling bij de mens’ is een voortreffelijk en gedegen standaardwerk, waarvan de tekst zeer toegankelijk is. Het boek is vooral interessant voor orthodontisten, tandartsen en studenten tandheelkunde. Wel is het in dit verband goed om nog te melden dat deze tweede herziene druk vrijwel identiek is aan de eerste druk van dit standaardwerk (2010). Degenen die deze uitgave al in hun bezit hebben kunnen derhalve beter van de aanschaf van deze nieuwe druk afzien.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) H.J. Remmelink
Rubriek Media
Publicatiedatum 10 april 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 4 - april 2015; 232

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje