× ABONNEREN

Gedragsmanagement in de kindertandheelkunde

Door op 06-02-2015

Boek

Wright GZ, Kupietzky A (eds).
Behavior management in dentistry for children
Oxford: Wiley Blackwell, 2014
248 bl., geïll. € 68,40
ISBN 978 1 118 54753 3

 

 


Deze tweede editie van dit boek gaat niet alleen over gedragsmatige aanpak bij de behandeling van (jonge) kinderen. Van de 248 spaarzaam geïllustreerde pagina’s wordt een groot deel gewijd aan farmacologische technieken waaronder sedatie en algehele anesthesie. Daarnaast komen de ontwikkeling van het kind, kindergedrag, de rol van de familie, de non-­farmacologische benaderingen, de behandeling van kinderen met een beperking en het toedienen van lokale anesthesie aan bod.

De overwegend Amerikaanse, Canadese en Israëlische auteurs geven een goed overzicht van wat zij verstaan onder ‘behavior management’: een combinatie van een zuiver gedragsmatige benadering en een grote rol voor farmacologische ondersteuning. Voor Nederlandse tandartsen zijn de hoofdstukken over farmacologische ondersteuning minder van toepassing omdat de recente Richtlijn Proce­durele Sedatie en Analgesie duidelijk aangeeft welke kaders voor de Nederlandse situatie gelden. De informatie over de ontwikkeling van het kind, kindergedrag in de praktijk en de invloed van de familie zijn voor de Nederlandse lezer meer herkenbaar, evenals hoofdstuk 6 over non-farmacologische benaderingen in ‘gedragsmanagement’. De bekendste gedragsbeïnvloedende technieken worden beschreven en met behulp van korte situatieschetsen en dialogen naar de praktijk vertaald.

In een interessant maar klein hoofdstuk (5) komt een relatief onbekend begrip aan de orde: het ‘dental home’, door de American Association of Paediatric Dentistry gedefinieerd als “[..] de voortdurende relatie tussen tandarts en patiënt met inbegrip van alle aspecten van mondzorg die veelomvattend, gecoördineerd, toegankelijk en op de familie georiënteerd wordt aangeboden. Het inrichten van het ‘dental home’ zou niet later dan een jaar na de geboorte moeten beginnen.. [..]". Mijns inziens een ontwikkeling die ook in Nederland meer invulling zou kunnen krijgen.

Op zich een lezenswaardig boek waar de Nederlandse mondzorgverlener echter minder aan heeft omdat de informatie erg gericht is op de niet-Europese praktijk. Er zijn betere (Nederlandse) boeken over behandelangst, lokale anesthesie, behandeling van mensen met een beperking en ontwikkelingspsychologie waarin het thema gedragsmanagement in de kindertandheelkunde beter tot zijn recht komt.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) G. Stel
Rubriek Media
Publicatiedatum 6 februari 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 2 - februari 2015; 115

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje