× ABONNEREN

Geïmpacteerd gebitselement

Door op 10-04-2015

Boek

 

V.G. Kokich, D.P. Mathews
Orthodontic and surgical management of impacted teeth
Chicago: Quintessence Publishing, 2014
188 bl., geïll. $ 106.00
ISBN 978 0 86715 445 0

 

 

 

Dit boek van een van ’s werelds bekendste en alom gerespecteerde orthodontisten – Vincent Kokich – en zijn parodontoloog verschijnt post mortum. In 6 hoofdstukken worden de orthodontische en chirurgische behandeling van geïmpacteerde gebitselementen beschreven aan de hand van uitgebreide illustraties. Elk hoofdstuk gaat in op de etiologie van de impactie, de mogelijkheden voor interceptieve behandeling, de orthodontische behandeling, de methoden voor het chirurgisch vrijleggen en potentiële complicaties. Beschreven wordt hoe de toegepaste orthodontische mechanica nauwkeurig wordt afgestemd op de positie van het geïmpacteerde gebitselement. Hierbij worden speciale loops en veren gebruikt, die ervoor zorgen dat er lichte, continue krachten in de juiste richting worden aangewend. De illustraties bieden veel praktische informatie voor de uitvoering van de behandeling. Dit geldt ook voor de verschillende chirurgische technieken, waaronder de gingivectomie, apicaal gerepositioneerde flap, het chirurgisch vrijleggen met de gesloten en open technieken en replantaties. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de overwegingen rondom de keuze van de techniek, waarbij de precieze ligging van het gebitselement leidend is. Naast consequenties van de chirurgische techniek voor het parodontium en de behandelduur, wordt benadrukt dat geïmpacteerde gebitselementen na het vrijleggen dusdanig toegankelijk moeten zijn dat de juiste orthodontische tractie aangewend kan worden. Het maken van foto’s – tijdens chirurgie – die de ligging van het gebitselement tonen, wordt daarbij als zeer waardevol beschouwd.

Benadrukt wordt dat de diagnostiek èn de behandeling van geïmpacteerde gebitselementen een multidisciplinaire aangelegenheid is, waarbij een goede samenwerking tussen orthodontist en chirurg onontbeerlijk is.

Dit boek geeft een duidelijk, goed geïllus­treerd en op 39 jaar ervaring gebaseerd overzicht van de behandeling van geïmpacteerde gebitselementen en is interessant voor alle betrokkenen bij de behandeling ervan. Aan geavanceerde diagnostische methoden als conebeamcomputertomografie wordt weinig aandacht besteed, al wordt de invloed hiervan op de uiteindelijke behandelbeslissing wel besproken.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje