× ABONNEREN

Gekantelde implantaten: stapsgewijze behandelconcepten

Door op 05-02-2021

Dit boek is de Engelse vertaling van de Italiaanse versie die in 2018 door dezelfde uitgever werd gepubliceerd. De auteurs beogen met dit boek een wetenschappelijk onderbouwde, praktische en zeer gedetailleerde handleiding te schrijven voor iedereen die (één van) deze technieken (All-on-4, V-II-V, transsinusimplantaten en zygoma-implantaten) wil gaan toepassen of deze technieken wil perfectioneren. De voordelen die aangewend worden om gekantelde implantaten toe te passen zijn onder andere geld- en tijdbesparing en een geringere morbiditeit ten opzichte van conventionelere technieken.

Naast basale kennis in de eerste hoofdstukken over osseo-integratie van implantaten die al dan niet immediaat belast worden, wordt een hoofdstuk gewijd aan een systematisch literatuuronderzoek over immediaat belaste gekantelde implantaten. Harde conclusies kunnen de auteurs niet trekken over de effectiviteit van de behandeling met gekantelde implantaten doordat in veel onderzoeken de follow-upperiode te kort was (< 3 jaar). En wat is eigenlijk de definitie voor gekanteld? De implantaten in de bovenkaak lijken het slechter te doen qua overleving, maar dit wordt weerlegd op basis van klinische ervaring. De conclusies uit het systematisch literatuuronderzoek worden aangevuld met kennis uit casuïstiek en eigen ervaring.

Naast uitvoerige uiteenzetting van de diagnostiek en (al dan niet digitale) behandelplanning, worden in de kern van het boek de behandelopties voor de edentate atrofische boven- en onderkaak beschreven. Deze hoofdstukken zijn voorzien van mooie overzichtelijke schema’s, schematische afbeeldingen, prachtig in beeld gebrachte casuïstiek en stapsgewijze chirurgische protocollen. Het boek besluit met de stappen (zowel aan de stoel als in het laboratorium) voor het maken van een immediate, tijdelijke en definitieve voorziening, wederom rijk geïllustreerd. Al met al een prachtig boek, wetenschappelijk niet onomstotelijk, maar ze kunnen wel wat, die heren! Geschikt als stap-voor-stap leidraad voor de ervaren collegae of voor diegenen die een gedetailleerde inkijk willen krijgen in deze technieken voor de behandeling van patiënten met ernstig geslonken kaken.

E. Agliardi, D. Romeo
Tilted implants (implant-prosthetic rehabilitation of the atrophic patiënt)
Berlijn: Quintessence Publishing, 2020
422 bl., geïll. $ 228.00
ISBN 978 0 86715 818 2

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. Jensen-Louwerse
Rubriek Media
Publicatiedatum 5 februari 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 128 - editie 2 - februari 2021; 127

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje