× ABONNEREN

Gerodontologie

Boek

Door op 03-06-2016

 P. Holm-Pedersen, A.W.G. Walls, J.A. Ship
Textbook of geriatric dentistry
Chichester: Wiley-Blackwell, 2015
369 bl. geïll. € 108,00
ISBN 978 1 4051 5364 5

 

 

 


Bij bespreking van de tweede druk van dit boek, die in 1996 is gepubliceerd, luidde de conclusie dat het boek overzichtelijk, uitstekend leesbaar en goed geïllustreerd was (Ned Tijdschr Tandheelkd 1997; 104: 362-363). Dat geldt onverkort nog steeds voor deze derde druk. In sommige hoofdstukken is de inhoud flink ten positieve gewijzigd, terwijl andere hoofdstukken alleen zijn geactualiseerd. Het onderscheid in 5 hoofdonderwerpen is verdwenen en het aantal hoofdstukken is verkort van 33 naar 26. Ook het aantal bladzijden is gereduceerd van 580 naar 370, maar vermoedelijk is dit gecompenseerd door een groter formaat van de derde druk. Relevante nieuwe hoofdstukken zijn die over de relatie tussen fysieke beperkingen en mondgezondheid, over pijn en over levenskwaliteit.

Kennis van de geriatrie is een basale vereiste om op verantwoorde wijze mondzorg te verlenen aan kwetsbare ouderen en aan ouderen met (ernstige) fysieke, cognitieve, psychische en sociale beperkingen. Als dit overzichtsbeeld van een oudere ontbreekt, bestaat het risico dat verkeerde mondzorgbeslissingen worden genomen en dat de oudere onnodig, onjuist of onterecht wordt belast. Daarom is het jammer dat diverse onderdelen van de geriatrie te globaal worden behandeld. De informatie over de ziekte van Parkinson, cerebrovaculaire accidenten, delier, nierinsufficiëntie, reumatoïde artritis en osteoporose is bijvoorbeeld per ziekte tot enkele regels beperkt, terwijl over het dementieel syndroom wel meer dan 10 bladzijden zijn volgeschreven. Erg consistent is dat niet.

Mooie hoofdstukken zijn die over farmacologie, cariës, parodontale aandoeningen, endodontologie, slijmvliesafwijkingen, speekselsecretie en behandelplanning. In een boek als dit zou echter ook een hoofdstuk over gebitsslijtage niet misstaan. De verschillende typen gebitsslijtage worden terloops wel genoemd en globaal behandeld, maar gestructureerde informatie ontbreekt.

Alles overziend is het een prima boek. De 30-jarige ontwikkeling vanaf de eerste druk is indrukwekkend positief en doet eigenlijk al weer uitzien naar de vierde druk.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Media
Publicatiedatum 3 juni 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 6 - juni 2016; 327

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje