× ABONNEREN

Gids voor parodontale therapie in de algemene praktijk

Door op 06-05-2021

Dit boek is enerzijds bedoeld als leidraad voor de tweedejaars tandheelkundestudenten en anderzijds als introductie voor tandartsen in opleiding tot parodontoloog. De klinische parodontologie komt als geheel aan bod, waaronder pathologie, diagnostiek, diagnose of classificatie en behandelmodaliteiten. Elk hoofdstuk kent dezelfde opbouw waarbij de stof wordt ingebed in leerdoelen, een casus, toetsvragen en een korte literatuurlijst. Daarnaast verleent het boek online toegang tot 40 korte instructievideo’s. De onderwerpen daarvan variëren van de parodontale sondeertechniek, stoppen-met-roken-counseling tot hecht­- technieken.

De structuur is helder en overzichtelijk. Veel fraaie illustraties zijn toegevoegd die de tekst verlevendigen en leesbaar maken. De teksten zelf zijn bondig en voorzien van opsommingen waardoor het boek soms leest als een tentamensyllabus.

Bij de diagnostiek wordt aangesloten bij de recente AAP/EFP-classificatie. Kenmerkend voor de aanpak is dat een grondige stapsgewijze analyse plaatsvindt van de objectieve aandoening waarna behandelstrategieën worden voorgesteld. Uitgangspunt is dat in sommige situaties gebitselementen echt verloren zijn maar in het algemeen is in de parodontale planning behoud van gebitselementen richtinggevend en gerechtvaardigd. Uitgebreid worden de indicaties van verlies en behoud van gebitselementen besproken met de toekomstige consequenties. Ook de do nothing treatment option moet hierbij genoemd worden.

Verwijzingen in de tekst naar relevante literatuur zijn spaarzaam, waardoor de tekst zich minder leent voor de onderzoekende lezer. De opsomming van bijvoorbeeld behandelmodaliteiten bij furcatieproblemen zou het idee van vergelijkbare voorspelbaarheid kunnen suggereren. Nadere beschouwing en kennis van de onderliggende data is echter nodig om een juiste afweging aan de patiënt te kunnen geven. De auteurs gebruiken dit tekort om de lezer aan het eind van ieder hoofdstuk aan te sporen tot eigen onderzoek van de relevante wetenschappelijke data. Voor de student moet de tekst daarom gezien worden als uitnodiging om zelf de verdieping op te zoeken.

Samenvattend: het boek is niet alleen geschikt voor studenten maar ook voor kleinere studiegroepen en in de parodontologie geïnteresseerde algemeen-practici.

T.K. Boehm, S. Chui
Guide to Periodontal Treatment Solutions for General Dentistry
New York/Stuttgart: Thieme, 2020
241 bl., geïll. € 66,90
ISBN 987 1 62623 800 8

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) J. Craandijk
Rubriek Media
Publicatiedatum 6 mei 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 128 - editie 5 - mei 2021; 291

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje