× ABONNEREN

Handleiding röntgenologie voor tandartsassistenten

Boek

Door op 06-11-2020

In de huidige tandartspraktijk nemen assistenten een aanzienlijk deel van de werkzaamheden van tandartsen over. Voor het delegeren van het maken van röntgenopnamen is het nodig dat een assistent daarvoor aantoonbaar is geschoold door een externe opleider. Dat kan zijn gedurende de MBO-opleiding tot tandartsassistent maar ook via een aparte röntgencursus. Het onderhavige boek kan dienen als een theoretische ondergrond hiervoor. Het is ingedeeld in 2 delen. In het eerste deel wordt de theorie rond het maken van röntgenopnamen besproken. In het tweede deel wordt ingegaan op de handelingen in de praktijk.

In het eerste deel wordt allereerst een inleiding gegeven over straling, beeldvorming, stralenbescherming. De schrijfstijl sluit aan bij het MBO-4 niveau en er wordt niet onnodig diep op de natuurkunde ingegaan. Deze basiskennis is nuttig om op voort te bouwen in de volgende hoofdstukken. Die gaan over stralenbescherming, wet- en regelgeving en over de verschillende typen opnamen en hun indicatiegebieden. De veranderingen die samenhangen met het recente nieuwe ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralenbescherming’ zijn in het boek verwerkt. Het eerste deel sluit af met een leerzaam hoofdstuk over foutherkenning.

In het praktijkgedeelte worden zowel de intra- als extraorale opnameprocedures behandeld. Voor intraorale opnamen (bitewing-opnamen en periapicale opnamen) worden deze procedures zowel mét als zonder richtapparatuur in afzonderlijke hoofdstukken beschreven. Uitgangspunt is de voorkeur voor het gebruik van richtapparatuur. Per hoofdstuk wordt de gehele procedure besproken, dat levert wel wat doublures op maar het voordeel is dat de hoofdstukken op zich kunnen staan als complete handleiding. De extraorale procedures die beschreven worden, zijn de panoramische röntgenopname, de laterale schedelprofielopname en minder in detail ook het conebeamcomputertomogram.

Al met al is het een geslaagde, degelijke en complete handleiding geworden gericht op de dagelijkse röntgenhandelingen in een tandartspraktijk. Het boek kan daarom dienen als ondersteuning van de opleiding en de nascholing van assistenten, maar is zeker ook een geschikt naslagwerk voor assistenten die in de praktijk werkzaam zijn. Door het boek bladerende tandartsen kunnen er overigens ook hun voordeel mee doen!

R.C. Hoogeveen
Röntgenologie in de tandheelkunde, een praktische handleiding voor medewerkers in de tandartspraktijk
Delft: Dentallect Praktijkeducatie, 2020
161 bl, geïll. € 37,50
ISBN 978 90 830501 2 6

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Media
Publicatiedatum 6 november 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 11 - november 2020; 653

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje