× ABONNEREN

Het kauwvermogen van prothesedragers

Prothetische tandheelkunde

Door op 19-11-2021

Een beperkt kauwvermogen kan leiden tot depressie en cognitieve stoornissen. De vraag is hoe het kauwvermogen van een prothese-drager kan worden beoordeeld.

Bij 130 prothesedragers (gemiddeld 71 jaar) die minstens 2 jaar een prothese hadden van de Chulalongkorn University (Bangkok, Thailand) werd het kauwvermogen onderzocht op 3 manieren: een klinische test, een subjectieve- en een objectieve meting. Met de klinische test (naar Kapur) werd de retentie geëvalueerd door de prothese met duim en wijsvinger aan de incisieven los te trekken. De stabiliteit werd getest door op de buccale knobbels van de premolaren te drukken in voor- en achterwaartse en zijdelingse richting. De subjectieve meting bestond uit enkele vragen naar de tevredenheid over het kauwen met het kunstgebit. De objectieve meting bestond uit het kauwen van 3 gram pinda's gedurende 20 kauwbewegingen. Als meer dan 50% van de gekauwde pinda’s een grootte had van minstens 3,6 mm kon gesproken worden van slechte kauwprestaties. Daarnaast vond meting plaats van het occlusale contactoppervlak en van de maximale occlusale bijtkracht met een drukgevoelige film (Prescale; Fujifilm).

Het objectieve (pinda)kauwvermogen was gerelateerd aan de bijtkracht en de oppervlakte van de occlusale contacten. De al of niet anatomische vorm van de (pre)molaren had geen invloed.

De klinische test van retentie en stabiliteit van de boven- en/of onderprothese kwam vrij goed overeen met het objectief vastgestelde kauwvermogen. Vooral patiënten met een smalle scherpe of een platte kaak hadden een onacceptabele retentie en stabiliteit en ook minder bijtkracht. Echter, van de patiënten met een onacceptabele kwaliteit van de prothese had op basis van de subjectieve vragenlijst 16% een bovengemiddeld kauwvermogen, 25% had geen problemen met eten en 33% was tevreden met hun gebit. De test van retentie en stabiliteit is dus onvoldoende sensitief.

Conclusie. De klinisch eenvoudig te testen retentie en stabiliteit van een prothese zijn gerelateerd aan het kauwvermogen en de tevredenheid. Een groot aantal occlusale contacten is gunstig voor het kauwvermogen, een platte of smalle scherpe kaak juist ongunstig. Het kauwvermogen kan objectief met de pindakauwmethode vastgesteld worden.

Bron

Limpuangthip N, Somkotra T, Arksornnukit M. Subjective and objective measures for evaluating masticatory ability and associating factors of complete denture wearers: A clinical study. J Prosthet Dent 2021; 125: 287-293

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) A. van Luijk
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 19 november 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 128 - editie - Epub Excerpten 2021

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje