× ABONNEREN

Initiële parodontale behandeling

Boek

Door op 09-09-2016

P.A. Levi jr, R.J. Rudy, Y.N. Jeong, D.K. Coleman
Non-surgical control of periodontal diseases. A comprehensive handbook
Berlijn: Springer, 2016
216 bl., geïll. E-book € 67,82; Hardcover € 84,79
ISBN 978 3 662 46623 0

De auteurs van dit boek zijn allen als docent verbonden aan de faculteit Tandheelkunde van Tufts University in Boston en werken daarnaast nog in een praktijk voor parodontologie. Het boek is een eerbetoon aan hun opleider prof. dr. I. Glickman. Hier zit meteen de kracht en ook de tekortkoming van het boek.

Alle aspecten van initiële behandeling worden uitgebreid en op de praktijk gericht besproken. Het begint met anatomie, ook in relatie tot de te adviseren tandenpoetsmethode. Parodontaal onderzoek beperkt zich niet tot het meten van pockets, maar ook de hele mond en de patiënt met diens medische en levensstijlfactoren worden hierin betrokken. Na diagnostiek wordt uitgebreid op de techniek van instrumentatie en mondhygiënemiddelen ingegaan. Alles is prachtig geïllustreerd met goede foto’s en tekeningen. Het laat allemaal goed de degelijke en nog steeds goed werkende basis van de initiële parodontale behandeling zien, zoals deze vorm is gegeven in de jaren 80 van de vorige eeuw. Parodontale nazorg komt ook aan bod. De rol van chirurgie in het protocol blijft echter onderbelicht.

Nieuwe ontwikkelingen worden wel genoemd, maar niet kritisch beschouwd op hun meerwaarde in het behandelprotocol. Voorbeelden zijn het gebruik van laser in de LANAP-techniek (Laser Periodontal Gum Therapy) en het gebruik van biomarkers om ontstekingsactiviteit aan te tonen. Het gebruik van aanvullende middelen in de behandeling zoals lokale of systemische antibiotica alsook verschillende mondspoelmiddelen wordt als optie genoemd, maar verder niet goed onderbouwd of ingebed in het protocol. Over microbiologisch onderzoek om de indicatie voor een aanvullend antibioticum te onderzoeken, wordt niet gesproken. Daarentegen wijken de geadviseerde doseringen voor een systemisch antibioticum sterk af van de norm.

Het boek geeft een fraai beeld van de ‘Old School’, nog steeds de basis van een gedegen initiële parodontale behandeling. Voor de state-of-the-art-ontwikkelingen is andere literatuur beschikbaar.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) F. Abbas
Rubriek Media
Publicatiedatum 9 september 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 9 - september 2016; 439

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje