× ABONNEREN

Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen

Boek

Door op 04-05-2018

W. Klüter, C. de Baat
Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen
Den Bosch: Marathon Uitgeverij, 2017
111 bl., geïll. € 39,95
ISBN 978 90 826743 0 9 

Steeds meer ouderen behouden hun dentitie op hoge leeftijd. De algemene gezondheid van ouderen verschilt onderling sterk. In het streven naar een levensloopbestendige mondgezondheid is het belangrijk een individueel zorgplan voor de ouderen op te stellen.

Dit is een praktisch boek voor tandartsen en mondhygiënisten die de zorgverlening aan (kwetsbare) ouderen willen verbeteren. De auteurs pleiten ervoor, aan de hand van een gestandaardiseerde probleeminventarisatie, een individueel mondzorgplan voor de kwetsbare oudere op te stellen. De formulieren voor de inventarisatie van de (mond)gezondheidsproblemen van ouderen, met daarin de nadruk op het multidisciplinaire karakter van de zorgverlening, worden toegelicht door middel van casuïstiek. De belangrijkste formulieren uit dit boek kunnen worden gedownload, digitaal worden ingevuld en opgeslagen.

In het laatste deel van het boek worden de verschillende meetinstrumenten binnen de mondzorg toegelicht, zoals de Oral Health Assessment (OHAT) en speekselsecretiesnelheid. Ook wordt een overzicht gegeven van de meetinstrumenten die worden gebruikt in de algemene zorgverlening aan ouderen.

Het boek geeft een helder overzicht van alle facetten waarmee rekening moet worden gehouden bij de (mond)zorgverlening aan ouderen. Deze brede benadering, die verder gaat dan een tandheelkundig behandelplan, is zeker voor de studenten tandheelkunde en mondhygiëne en degenen die zich toeleggen op de zorgverlening aan (kwetsbare) ouderen essentieel om kennis van te nemen.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje