× ABONNEREN

Kunst en wetenschap van ART

Boek

Door op 06-07-2018

J.E. Frencken
The art and science of Minimal Intervention Dentistry and Atraumatic Restorative Treatment
Orleton: Stephan Hancocks, 2018
220 bl., geïll. Prijs € 85,00 (incl. verzendkosten)
ISBN 978 0 9565558 3 6

De recente ontwikkelingen in de cariologie vormen de basis voor dit boek over Atraumatic Restorative Treatment (ART), een behandeling die goed aansluit op de verworven kennis van cariës. De wetenschappelijke onderbouwing van ART en de toepassing in de praktijk komen uitgebreid aan de orde. De ART-methode is inmiddels gevestigd, zo blijkt uit de omvangrijke literatuur, en gebaseerd op een stevig wetenschappelijk fundament. De basis voor behandeling van cariës als gedragsziekte door middel van minimaal invasieve strategieën wordt gepresenteerd met als doel de gebitselementen zo lang mogelijk gezond en functioneel te behouden en de patiënt zo weinig mogelijk te belasten. Praktische en theoretische vragen van de lezer over alle mogelijke aspecten van ART-methode worden in dit boek uitgebreid besproken. De antwoorden zijn duidelijk en grondig wetenschappelijk onderbouwd. De lezer leert hoe op een zeer patiëntvriendelijke manier cariëslaesies in verschillende stadia en op verschillende locaties te behandelen zijn. Met nadruk wordt gesteld dat een beslissing om een ART-sealant of een restauratie te plaatsen pas dient te worden genomen als plaquebeheersing niet goed mogelijk is. Minimaal invasieve technieken en ART zijn zeer geschikt bij kinderen, angstige patiënten, patiënten met beperkingen, ouderen en iedereen die baat heeft bij het comfort dat deze methoden bieden. Zij dragen bij aan het zo veel mogelijk beperken van behandelingen onder narcose.

De vele illustraties en de heldere opbouwen een goed te volgen tekst dragen bij aan de leesbaarheid van dit boek. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en een uitgebreide literatuurlijst. Ook aan de ontwikkeling van het ART-concept is een hoofdstuk gewijd.

Het boek is een aanrader voor iedere mondzorgverlener die minimaal invasief wil behandelen en voor iedereen die met de kwetsbare groepen van patiënten werkt of daarvoor in opleiding is. Voor diegenen die in ontwikkelingslanden gaan werken is het beslist een eerste keus handboek. 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje