× ABONNEREN

Lezenswaardig leerboek met een rafelig randje

Boek

Door op 04-09-2020

J. van den Eijnde, L. van der Meulen, L. Roobol
Praktische stralingshygiëne voor de mondzorg
Utrecht: Syntax Media, 2020
186 bl, geïll. Prijs € 35,00
ISBN 978 94 91764 40 0

20NTVT056 01

Praktische stralingshygiëne voor de mondzorg lijkt te beogen een leerboek te zijn voor studenten die de opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming in de tandheelkunde doen (voorheen niveau 5AM). Dat is gelukt. Het gehele boek bevat veel gedetailleerde informatie. Dit maakt het geschikt als leerboek voor studenten en voor mondzorgverleners die graag diep op de materie ingaan.

Het is overzichtelijk ingedeeld. Algemene onderwerpen als stralingsproductie, stralingsfysica, radiobiologie, stralingsrisico en regelgeving worden in een tandheelkundige context geplaatst. Drie hoofdstukken zijn volledig op de mondzorg gericht; hoofdstuk 6 over bepaling van de ontvangen doses, hoofdstuk 8 over digitale beeldvorming en hoofdstuk 9 over praktische aspecten in de mondzorgpraktijk.

Helaas is juist op deze hoofdstukken wel het een en ander aan te merken. Zo concluderen de auteurs in hoofdstuk 6 na diverse aannames en moeilijk te volgen berekeningen ten onrechte dat omwille van stralingshygiëne voor parodontale diagnostiek beter een panoramische röntgenopname gemaakt kan worden dan een volledige gebitsstatus. Ook ontbreekt aandacht voor de rechtvaardiging van röntgenopnamen nagenoeg, een belangrijke pijler in de stralingsbescherming in de mondzorgpraktijk.

Het laatste hoofdstuk over praktische aspecten is een allegaartje van onderwerpen waarover in veel gevallen op zich al een heel hoofdstuk gevuld kan worden (rechtvaardiging!) maar nu achterin het boek een beetje worden weggemoffeld. Dat is jammer.

Andere omissies en slordigheidjes zijn het gelijkstellen van het effect van rechthoekige collimatie aan de oppervlaktereductie (in werkelijkheid aanzienlijk groter effect), het abusievelijk aangeven van de laatste A van het acroniem ALADA als achievable in plaats van acceptable, de onoverzichtelijke figuren in de vorm van mindmaps, niet relevante bijlagen en een korte opsomming van schijnbaar willekeurige pathologie en anatomie.

Conclusie: het is een bruikbaar boek in de opleiding van studenten dat voor een volgende uitgave nog wat mogelijkheden tot perfectionering heeft.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) W.E.R. Berkhout
Rubriek Media
Publicatiedatum 4 september 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 09 - september 2020; 509

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje