× ABONNEREN

Lijstjes

Door op 06-01-2017

Samenvatting

Traditiegetrouw is de maand december de maand van de lijstjes. Wensenlijstje voor de Sint, de Kerstman, boodschappenlijstjes, maar ook lijstjes voor de beste sportman/vrouw van het jaar, de meest veelbelovende verslaggever en het politieke talent van het afgelopen jaar houden de gemoederen bezig. Ook binnen de directie en de raad van commissarissen van het NTvT worden lijstjes gemaakt. Het NTvT bevindt zich in de gelukkige positie dat er nog steeds mensen zijn die zich voor het tijdschrift inzetten en mondzorgverleners die het tijdschrift lezen. Toch moet het NTvT nadenken over de rol die zij, als enig strikt wetenschappelijk tandheelkundig tijdschrift in het Nederlands taalgebied en opgenomen in PubMed, wil spelen. Trouw aan zijn doelstelling wil het NTvT het platform zijn waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten.

Traditiegetrouw is de maand december de maand van de lijstjes. Wensenlijstje voor de Sint, de Kerstman, boodschappenlijstjes, maar ook lijstjes voor de beste sportman/vrouw van het jaar, de meest veelbelovende verslaggever en het politieke talent van het afgelopen jaar houden de gemoederen bezig. Daar kwamen afgelopen jaar, met de verkiezingen in zicht, ook nog de kandidatenlijsten van de verschillende politieke partijen bij. Hoe je te profileren naar de achterban blijkt in dit tijdsgewricht geen eenvoudige zaak. Geven lijstjes ons hierbij steun? Helpen ze ons de wereld te begrijpen? Weten we ons door het categoriseren van de werkelijkheid gevrijwaard van de onzekerheid van het bestaan?

Ook binnen de directie en de raad van commissarissen van het NTvT worden lijstjes gemaakt. Het NTvT bevindt zich in de gelukkige positie dat er nog steeds mensen zijn die zich voor het tijdschrift inzetten en mondzorgverleners die het tijdschrift lezen. Toch moet het NTvT nadenken over de rol die zij, als enig strikt wetenschappelijk tandheelkundig tijdschrift in het Nederlands taalgebied en opgenomen in PubMed, wil spelen. Trouw aan zijn doelstelling wil het NTvT het platform zijn waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten.

De verschillende artikelen die in het tijdschrift verschijnen en gebaseerd zijn op casuïstiek en evidence-based onderzoek, vinden niet alleen een weg via het papier, maar ook online. De politiek streeft naar volledige ‘open access’, hetgeen staat voor laagdrempelige, wereldwijde toegang tot wetenschappelijke publicaties. Het tijdschrift blijft vanuit deze gedachte streven naar het zo goed mogelijk aanspreken van zijn lezers, waarbij niet alleen toegankelijke wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd, maar ook praktische bij– en nascholing wordt aangeboden. Zo heeft het tijdschrift ter gelegenheid van het afscheid van Cees de Baat als hoofdredacteur en als hommage aan hem zijn eerste E-learning­project in de steigers gezet. In 2016 leverde dat de geaccrediteerde E-learning ‘Acute situaties in de mondzorgpraktijk’ op, waaraan elke abonnee van het NTvT kan deelnemen. Door middel van E-learning voorziet het tijdschrift in op maat gesneden postacademisch onderwijs. Hierbij kan de lezer de informatie tot zich nemen waar en wanneer hij/zij wil en in het gewenste tempo. Aan een nieuwe E-learning over röntgenologie wordt momenteel hard gewerkt.

Tot onze spijt is hoofdredacteur Wolter Brands met ingang van dit nieuwe jaar teruggetreden. Voor de invulling van zijn hoofdredacteurschap willen wij hem heel hartelijk danken. Dat hij zich binnen de KNMT gaat inzetten voor het terugdringen van de bureaucratie in de gezondheidszorg doet ons deugd. In de artikelen die de afgelopen jaren van zijn hand in het tijdschrift zijn verschenen spreekt engagement en nu de vereniging KiMo uiteindelijk zijn vorm krijgt, hebben zijn woorden van het redactioneel januari 2016 een nog diepere betekenis. “Omdat klinische richtlijnen niet enkel op consensus berusten, maar ook niet zonder consensus geïmplementeerd kunnen worden, zullen partijen de handen ineen moeten slaan om samen richtlijnen te maken die enerzijds wetenschappelijk verantwoord en objectief zijn en die anderzijds een werkbare situatie opleveren voor mondzorgverleners, in het bijzonder voor de algemeen practici”, aldus Wolter Brands.

Dat richtlijnen louter lijstjes zijn die afgewerkt moeten worden om zo tot kwalitatief goede zorg te komen is ver bezijden de waarheid. Echter, de huidige tijd doet een beroep op mondzorgverleners zich toetsbaar op te stellen, zodat de geleverde zorg inzichtelijk wordt. Sommigen zien regelgeving door de overheid en verzekeraars die de financiën van de patiënt willen regelen, als een beperking van de ‘professionele autonomie’. Betaalbaarheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg zijn kernbegrippen die telkens terugkeren in deze discussie die de beroepsgroep met de overheid voert. Samen met de vereniging KiMo zal het tijdschrift in 2017 verschillende vormen onderzoeken om betekenis te geven aan deze discussie.

De directie wenst u, onze lezer, een heel goed 2017 toe.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje