× ABONNEREN

Media - oktober 2013

Door op 04-10-2013

Boek besproken door: Y.A.B. Buunk-Werkhoven, Amsterdam

Klinische praktijk van de mondhygiënist

Synopsis. Iedere mondhygiënist kan uit dit dikke handboek zelf een keuze maken voor die zaken die het beste op hem en/of op de patiënt van toepassing zijn, zonodig in combinatie met voor de Nederlandse situatie relevante en geldende criteria.

Bron.E.M. Wilkins (ed). Clinical practice of the dental hygienist. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2013 1147 bl., geïll. £ 47.00. ISBN 978 1 4511 7575 2

Academisch proefschrift besproken door: G.H.W. Verrips, Amsterdam

Het optimaliseren van mondzorg

Synopsis. Preventie van cariës lijkt zo makkelijk: tweemaal daags tandenpoetsen en het beperken van het aantal zoetmomenten. Dit proefschrift moet worden gelezen door elke mondzorgverlener die dagelijks merkt dat bevordering van mondgezond gedrag niet zo simpel is.

Bron. E. Vermaire. Optimizing oral health. Towards a tailored, effective and cost-effective dental care Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2013 156 bl.

Academisch proefschrift, besproken door: U. van der Velden, Amstelveen

Parodontitis en systeemziekten

Synopsis. Uit het promotieonderzoek bleek dat parodontale behandeling het risico op cardiovaculaire aandoeningen zou kunnen reduceren door een verlaging in plasmawaarden van ontstekingsmarkers (CRP en interleukine-6) en metabole markers (totaal cholesterol en HbA1c).

Bron. H. Susanto. Periodontitis as inflammatory burden to systemic diseases. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2012 164 bl. ISBN 978 90 367 5715 7.

Academisch proefschrift, besproken door: W.J.M van der Sanden, Nijmegen

Antistolling en mondzorg

Synopsis. Een systematisch literatuuroverzicht van onderzoeken naar bloedingcomplicaties gedurende of na invasieve tandheelkundige behandelingen bij patiënten met antistollingstherapie leverde volgens de promovenda genoeg bewijs op voor de bewering dat bij de meeste invasieve (bloedige) tandheelkundige behandelingen de antistollingstherapie niet hoeft te worden onderbroken.

Bron. D.E. van Diermen. Oral antithrombotics and dentistry. Current state of affairs and guideline proposal. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2013 195 bl., geïll. ISBN 978 94 6108 412 5.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Rubriek Media
Publicatiedatum 4 oktober 2013
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 120 - editie 10 - oktober 2013; 571-572

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje