× ABONNEREN

Medische mensentaal

Boek

Door op 05-07-2019

F.J. Meijman, A. Bakker
Medische mensentaal.Taal en communicatie overgezondheid, ziekte en zorg
Utrecht: De tijdstroom uitgevers, 2018
314 bl., € 42,50
ISBN 9789058983220

Dit boek behandelt medisch taalgebruik vanuit zowel een professioneel als lekenperspectief. Na een inleidend hoofdstuk wordt het boek opgedeeld in een theoretisch en praktisch deel. De indeling is enigszins arbitrair omdat ook in het tweede deel aandacht is voor theorie. Het eerste deel omvat 4 hoofdstukken die meer algemene aspecten van medische taal behandelen. Spreek- en schrijftaal alsmede literair medische taal komen aan bod en de verschillende doelgroepen waarmee wordt gecommuniceerd. Daarnaast is er aandacht voor de context waarin die communicatie plaatsvindt en is een hoofdstuk geweid aan het analyseren van tekst. In het tweede deel worden meer specifieke aspecten bij het gebruik van medische taal behandeld: vereenvoudigen, toonzetting, verhullen en onthullen, verlevendigen, jargon, beeld en stijl. In elk hoofdstuk wordt uitputtend beschreven waar men aan moet denken bij het toepassen van het aspect. Er wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij de effecten, de voor- en nadelen en er worden voorbeeldzinnen gegeven. Lijsten van synoniemen staan in kaders. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met samenvattende aandachtpunten en soms met een ter discussie sectie waarin de lezer nog wat vragen krijgt voorgelegd.

Het boek daagt uit tot nadenken over het gebruik van medische taal. Het hanteert een academische filosofisch getinte stijl. Er wordt gebruikgemaakt van veel lange complexe en samengestelde zinnen met veel bijzinnen en tussen haakjes geplaatste voorbeelden of verduidelijkingen. Dit in combinatie met lange paragrafen die soms een hele bladzijde beslaan, bemoeilijkt de leesbaarheid van het boek. Kaders bevatten veel wetenswaardigheidjes. Verwijzing naar de kaders ontbreekt vaak en de tek st roept soms meer vragen op dan het beantwoordt. Voorbeelden met een tandheelkundige strekking komen bijna niet voor. De lezer zal zich meer bewust worden van de moeilijkheden en mogelijkheden van medisch taalgebruik. Wie hoopt concrete voorbeelden te vinden van hoe men in bepaalde situaties het best kan communiceren, zal worden teleurgesteld.

 

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje