× ABONNEREN

Milde elektrische stimulatie vermindert angst

Kindertandheelkunde

Door op 20-10-2021

Naaldangst wordt veroorzaakt door eerdere onaangename ervaringen en pijn. Het kan ertoe leiden dat tandartsbezoeken worden uitgesteld of vermeden. Meestal leidt angst ertoe dat mensen een bezoek aan de tandarts vermijden totdat fysieke pijn de kwaliteit van leven volledig in beslag neemt. Transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS) is een methode voor pijnverlichting waarbij gebruik wordt gemaakt van een milde elektrische stroom die een tinteling veroorzaakt via elektrodes die op de huid worden geplakt. Het belangrijkste doel van dit onderzoek was na te gaan of het TENS-apparaat door afleiding tot vermindering van angst tijdens tandheelkundige ingrepen leidt.

Het onderzoek werd uitgevoerd op een steekproef van 125 respondenten in de leeftijd van 9-14 jaar. Bij hen werd een vergelijkbare Klasse I-restauratie aangebracht in een blijvende boven- of ondermolaar. De kinderen werden willekeurig verdeeld over 3 groepen, een contolegroep (C) die geen anesthesie kreeg, een groep (T) bij waarbij TENS werd toegepast en een groep waarbij locale anesthesie (LA) werd toegepast. De statistische analyse had betrekking op verschillen voor en na behandeling van de onderzochte groepen. De Children's Fear Survey Schedule - Dental Subscale-test werd gebruikt om het angstniveau te beoordelen. De resultaten op de CFSS-DS-schaal bij alle proefpersonen verschilden niet statistisch significant voor en na de behandeling. De resultaten op de CFSS-DS-schaal bij proefpersonen in de T-groep, waren statistisch significant afgenomen na de behandeling. De resultaten op de CFSS-DS-schaal bij proefpersonen in de C-groep en de LA-groep waren statistisch significant toegenomen na de behandeling, het meest in de controlegroep (tab. 1).

07kindertandheelkunde_tabel.jpg

Tabel 1. Resultaten van de angstmeting voor en na behandeling in de 3 groepen.

Conclusie. Het TENS-apparaat had een angstreducerend effect op de restauratieve behandeling.

Bron

Cebalo N, Negovetić Vranić D, Bašić Kes V. The effect of Transcutaneous Electric Nerve Stimulation (TENS) on anxiety and fear in children aged 9-14 years. Acta Stomatol Croat 2020; 54: 412-419.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 20 oktober 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 128 - editie - Epub Excerpten 2021

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje