× ABONNEREN

Minimale polymerisatiekrimp

Academisch proefschrift

Door op 08-12-2017

17ntvt210.jpgL. Gregor
Silorane low shrinkage composite: evaluation of selective features
Amsterdam: Universiteit van ­Amsterdam, 2017
112 bl., geïll

 

Enige jaren geleden zijn diverse composieten op de markt gebracht waarvan de polymerisatiekrimp aanzienlijk was verlaagd. Men hoopte dat met deze materialen de aan krimp gerelateerde problemen minder zouden voorkomen. Dit proefschrift is gewijd aan het ‘low shrinkage’ composiet Filtek Silorane™, dat een minimale polymerisatiekrimp vertoont. In de inleiding beschrijft promovendus Gregor de classificatie van composieten op basis van de samenstelling en hechting, alsmede het mechanisme van polymerisatiekrimp en de resulterende krimpspanning. Vervolgens onderzocht hij in vitro de invloed van polymerisatiekrimp en configuratiewaarde op de randaansluiting van klasse I-composietrestauraties. Filtek Silorane werd vergeleken met de nanocomposiet Filtek Supreme™, beide in combinatie met het zelf­etsende adhesief Filtek Silorane™. Preparaties werden in bulk met een laagdikte van 2 tot 3 mm gevuld en gepolymeriseerd. Deze laagdikte is groter dan de aanbevolen laagdikte van 2 mm. In dit onderzoek bleek de randadaptatie van Filtek Silorane beter dan die van Filtek Supreme, maar in hoeverre dat door het toegepaste adhesiefsysteem kwam of dat mogelijk een inadequate polymerisatie de krimp gunstig beïnvloedde, is onduidelijk.

Hierna werden in dezelfde testopzet verschillende applicatiemethoden en de invloed van een thermomechanische belasting op de randkwaliteit geëvalueerd. Het vooraf etsen van glazuur leverde de beste resultaten op. Vervolgens vergeleek Gregor de toepassing van Filtek Silorane composiet en adhesief in klasse VI-restauraties met hooggevulde hybride composiet Clearfil AP-X™ in combinatie met enkele 1-staps zelfetsende primersystemen. Filtek Silorane composiet en adhesief in combinatie met een van de andere 1-staps zelfetsende primersystemen leverde de slechtste randkwaliteit op. Verder werd er nog naar de invloed van het type caviteit (klasse I en VI) en de mate van verkleuring van verschillende soorten composiet gekeken. De resultaten lieten zien dat poly­merisatiekrimp blijkbaar maar een beperkte rol in de kwaliteit van de restauratie speelt en dat veel meer factoren bijdragen aan het succes van een composietrestauratie. Dat is wellicht de reden dat het in het proefschrift onderzochte composiet Filtek Silorane inmiddels alweer van de markt is verdwenen.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) F.J.M. Roeters
Rubriek Media
Publicatiedatum 8 december 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 12 - December 2017; 661

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje