× ABONNEREN

Mondgezondheid op jonge leeftijd

Boek

Door op 03-06-2016

J.H. Berg, R.L. Slayton
Early childhood oral health
Chichester: Wiley-Blackwell, 2015
332 bl. geïll. € 110,70
ISBN 978 1 118 7921 00

 

 

 

 

De tweede editie van dit boek heeft 16 auteurs en een een dito aantal schrijfstijlen, en is toch overwegend prettig leesbaar. Het boek heeft weinig klinische illustraties, maar wel een aantal schematische tabellen waarin de essentie van de betreffende hoofdstukken bondig is samengevat.

De eerste 3 hoofdstukken gaan in op achtergronden, etiologie en behandeling van ‘early childhood caries’ (ECC), waarbij risico-inschatting, zelf- en ziektemanagement als onderdelen van kwaliteitsverbetering in de zorg worden beschreven. Hoofdstuk 4 geeft een waardevrij overzicht van diagnostische technieken, vroege (preventieve) interventies, remineralisatie en restauratieve behandelopties.

Het vijfde hoofdstuk focust op fluoride, waarbij men moet bedenken dat de Verenigde Staten drinkwaterfluoridering kent en de beschreven adviezen afwijken van de adviezen in Nederland. Het ‘dental home’ vult hoofdstuk 6. Een zorgconcept waarbij de mondzorg aan het kind centraal staat in een continue relatie tussen kind en tandarts, en waarbij alle aspecten van de zorg op een rond het gezin gecentreerde wijze worden verleend.

De hoofdstukken 7 t/m 11 geven een overzicht van het (klinisch) onderzoek ( ook bij kinderen met intellectuele achterstand en ontwikkelingsstoornissen), cariësrisico-inschatting en het belang van mondgezondheidseducatie voor het gehele gezin. Het laatste hoofdstuk kijkt naar de toekomst van identificatie van cariogene microflora, cariësrisicovoorspelling, tandheelkundige materialen, ziektemanagement en drempels die een verandering naar een beweging weg van de operatieve behandeling en meer naar de erkenning en management van het cariësproces in de weg staan.

In dit Amerikaanse (kinder)tandheelkundig boek ligt het accent nu eens niet op restauratief ingrijpen, maar op kennis- en informatieoverdracht als basis voor gedragsverandering. Voor de Nederlandse lezer bevat het zeker interessante onderdelen, al zijn die soms door hun Amerikaanse zorgkader niet direct te vertalen naar het Nederlandse zorgveld.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) G. Stel
Rubriek Media
Publicatiedatum 3 juni 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 6 - juni 2016; 327

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje