× ABONNEREN

Mondkanker: incidentie neemt toe

Door op 05-03-2021
  • Cijfers over mondkanker
  • Herkennen
  • Reacties (1)

Reacties

Thursday 25th March 2021 — NTVT Redactie (namens de auteurs ingevoerd)

Door de redactie geplaatst namens M.A. van Beers:

In hoeverre worden de tandartsen en mondhygiënisten getraind op de detectie van (pre)maligne laesies?

Antwoord:

Tijdens de opleiding voor zowel tandarts als mondhygiënist wordt veel aandacht besteed aan aandoeningen van het mondslijmvlies. Hiertoe behoren zeker potentieel maligne afwijkingen en maligniteiten waarbij het natuurlijk vooral gaat over het plaveiselcelcarcinoom.