× ABONNEREN

Mondzorg voor kinderen

Boek

Door op 07-09-2018

R. Welbury, M. S. Duggal, M.T Hosey (eds)
Paediatric dentistry
Oxford: Oxford University Press, 2018
389 bl., geïll. £ 52.99
ISBN-13 978 01 987 8927 7

De vijfde editie van Paediatric Dentistry bestrijkt het hele vakgebied. De structuur van het boek is helder. Kernpunten van de behandelde stof worden in kaders gepresenteerd die in de lopende tekst zijn opgenomen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en literatuurverwijzingen, en er wordt verwezen naar extra literatuur voor belangstellenden. Het boek is voorzien van functionele ­illustraties, sterk wisselend van kwaliteit.

Cariësbehandeling neemt een centrale plaats in, maar een heldere visie ontbreekt door het innemen van tegenstrijdige standpunten. De traditionele restauratieve visie neemt een dominante plaats in. Indirecte overkapping en de Hall-kroon worden biologische behandelingen genoemd, terwijl het minimaal invasieve restauratieve behandelingen betreft. Weliswaar worden voor sterk aangetaste fronttanden in de tijdelijke dentitie adhesieve technieken aanbevolen, maar in ieder geval géén zirkoniumdioxide kroontjes! Hoewel cariës een gedragsziekte is, blijft de vraag onbeantwoord hoe het gedrag het beste kan worden beïnvloed. In het hoofdstuk over diagnose en preventie staat: ‘Some patients are more likely to develop dental caries than others, and these patients need more aggressive preventive advice and therapy’. Dat is bepaald geen standpunt waarbij hoge verwachtingen gerechtvaardigd zijn op basis van de huidige inzichten over behandeling en communicatie. De biologische cariësbehandeling door niet-restauratieve zorg komt nauwelijks aan bod en de ongekende mogelijkheden die de toepassing van zilverdiaminefluoride daarbij biedt helemaal niet. De literatuur over cariësbehandeling is overwegend gedateerd. Amalgaam wordt nog steeds aanbevolen in de tijdelijke - en de blijvende dentitie.

Aan de andere kant wordt in het hoofdstuk over kindermishandeling het kind duidelijk centraal gesteld, ook als het gaat over orale verwaarlozing. Helder wordt dat samenwerking met andere professionals cruciaal is voor het bereiken van het gewenste resultaat.

Het studieboek is vooral een aanrader voor kindertandartsen die behoefte hebben aan bevestiging van de bestaande traditionele mondzorg bij kinderen.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Media
Publicatiedatum 7 september 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 9 - september 2018; 485

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje