× ABONNEREN

Nederlandse Vereniging van Tandartsen 100 jaar

Door op 01-11-2004
In dit novembernummer van de honderdenelfde jaargang van ons Tijdschrift is een minithemanummer naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT) opgenomen. Om dit heuglijke feit op grootse wijze te vieren, heeft het bestuur van de NVT al enkele jaren geleden een lustrumcommissie aangesteld. Naast de organisatie van een lustrumcongres is een van de onderdelen van de viering het schrijven van een gedenkboek geworden. Tijdens het jubileumcongres op 5 november jongstleden is dit gedenkboek door de samensteller ervan, dr. J.F.A. la Rivière, die tevens secretaris van de lustrumcommissie was, aangeboden aan de voorzitter van de NVT, collega D. Bittermann.

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee