× ABONNEREN

Parodontale diagnose en behandeling

Door op 04-09-2015

Boek

Ricci G (ed.). Periodontal diagnosis and therapy Milaan: Quintessence Publishing, 2014 738 bl., geïll. $ 340,00 ISBN 978 88 7492 191 1

Bij zijn 40-jarig professionele jubileum heeft Ricci dit overzichtswerk gepubliceerd. Het is bedoeld als leidraad voor de jonge clinicus en als naslagwerk voor de ervaren clinicus. In 8 hoofdstukken wordt de gehele klinische parodontologie besproken, waaronder het stellen van diagnoses, de niet-chirurgische therapie, chirurgische therapie (waaronder mucogingivale, parodontaal-plastische, resectieve en regeneratieve chirurgie), de relatie met orthodontie en endodontologie en ten slotte nazorg.

Het eerste hoofdstuk betreft diagnose en het opstellen van een behandelplan, waarbij Ricci betoogt dat iedere patiënt uitgebreid moet worden onderzocht en gedocumenteerd. Een diagnosesysteem, zoals gebezigd in de Amerikaanse of de Europese vakliteratuur, blijft echter achterwege. Dit gebrek aan aansluiting bij hedendaagse inzichten zet zich voort bij alle hoofdstukken. Technieken worden casuïstisch getoond zonder referentie naar succespercentages in de literatuur. Daarnaast worden door de gehele tekst inzichten en technieken getoond die op zijn minst onvolledig zijn. Zo ontbreken bijvoorbeeld het beoordelen van PISA/PESA-indexen, het machinaal slijpen van instrumenten, het gebruik van elektrische tandenborstels, de interpretatie van de subgingivale flora en de socketshieldtechniek bij extracties. Opmerkelijk is het advies om bij relapse in de nazorg gedurende 24 maanden met doxycycline te ondersteunen. Veel aandacht is er voor technieken die vandaag de dag minder in de belangstelling staan, zoals niet-resorbeerbare membranen en de rol van occlusaal trauma. De argeloze lezer wordt achtergelaten met een reeks behandeltechnieken die schijnbaar even succesvol zijn. Ronduit storend is ten slotte het ontbreken van een register met trefwoorden.

Het geheel geeft vooral een caleidoscopische indruk van de grote klinische ervaring van de auteur gedurende 40 jaar in de parodontologie. Voor de geïnteresseerde clinicus zijn andere werken beschikbaar die een gestructureerd en onderbouwd overzicht geven van de parodontale behandelmogelijkheden.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) J. Craandijk
Rubriek Media
Publicatiedatum 4 september 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 9 - september 2015; 493

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje