× ABONNEREN

Prothetische behandeling van een aangetast occlusiesysteem

Boek

Door op 04-12-2015

A. Torbjörner, B. Fransson
Prosthetic treatment in the compromised dentition
Göteborg: A. Torbjörner, B. Fransson (www.torbjorner.se), 2014
194 bl., geïll. € 65,00

 

 

 

 Oorspronkelijk is dit in 2008 gepubliceerde boek in het Zweeds geschreven. In 2014 is een vernieuwde, uitgebreidere Engelstalige uitgave verschenen.

Het boek ziet er uitnodigend uit met korte tekstdelen, zonder literatuurverwijzingen (!), en veel afbeeldingen. Die eenvoudige opzet is tegelijkertijd de valkuil van het boek, omdat verantwoording ontbreekt. Daardoor is het niet duidelijk welke bewering bewijskracht heeft en welke niet. Bovendien presenteren de auteurs het boek als een hommage aan de beroemde Zweedse tandarts-protheticus Henry Beyron (1909-1992), uit bewondering voor zijn werk en gedachtegoed. Merkbaar is dat de auteurs meer waarde toekennen aan dit oude gedachtegoed dan aan wetenschappelijk vastgestelde feiten. Het valt anders bijvoorbeeld niet te verklaren dat bespreking of minimale vermelding van het concept van de verkorte tandboog achterwege blijft. De navolging van Beyron blijkt ook uit het volgende citaat boven het inleidende hoofdstuk: “A primary target in clinical dentistry is to maintain or recreate the best possible functional conditions for the dentition”. Dit maakt duidelijk dat in zijn filosofie de dentitie centraal stond en niet, zoals tegenwoordig, de functionerende totale mens.

De informatieve hoofdstukken bestaan inclusief afbeeldingen uit 2 tot hooguit 16 bladzijden. Mooi is het slothoofdstuk met vragen en antwoorden over 12 behandelplannen, al valt over de voorgestelde zorgverlening best te discussiëren. Veel, maar niet alle informatie komt overeen met wat in andere hedendaagse boeken over dit onderwerp te lezen valt. Een duidelijke misser is het langste hoofdstuk over ‘grinding adjustments’. Hierin houden de auteurs, in navolging van Beyron en tijdgenoten, het dogma overeind van een storingsvrije occlusie en articulatie in centrale relatie. Gepleit wordt voor het vlak slijpen van (pre)molaren alvorens een prothetische behandeling te gaan uitvoeren. Dit wordt zelfs gepromoot als preventieve maatregel voor een aangetast occlusiesysteem dat geen enkel probleem veroorzaakt.

Het boek leest gemakkelijk, maar de genoemde inhoudelijke kanttekeningen wegen te zwaar om het als studiemateriaal aan te bevelen.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Media
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 704

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje