× ABONNEREN

Rehabilitatie van de gecompromitteerde oudere patiënt

Boek

Door op 06-09-2019

A. Mersel (ed.)
Oral rehabilitation for compromised and elderly patients
New York: Springer, 2019
196 bl, geïll. € 141,69
ISBN 978 3 319 76128 2
E-book € 107,09
ISBN 978 3319 76129 9

De aantrekkelijke titel 'Oral rehabilitation for compromised and elderly patients' klinkt veelbelovend en wekt de indruk dat dit boek gaat over hoe optimale mondzorg verleend zou kunnen worden aan oudere patiënten. Onder redactie van professor dr. Mersel is een aantal internationale auteurs gevraagd inzicht te geven in herstelmogelijkheden van tandheelkundige problemen bij ouderen. Het boek doet in 11 hoofdstukken een poging een overzicht te geven van een breed scala aan tandheelkundige disciplines. Opvallend is dat de benadering in bijvoorbeeld de hoofdstukken parodontologie, endodontologie, cariologie, ART en prothetiek vooral behandeltechnisch van aard is. Tussen de hoofstukken zit frequent onnodige overlap. Af en toe worden preventieve adviezen gegeven, maar het boek gaat voorbij aan de wijze waarop dit multidisciplinair vormgegeven zou kunnen worden.

Wel geeft het een overzicht van alle denkbare behandelmogelijkheden en de huidige stand van tandheelkundige zaken voor de oudere patiënt. De inhoud van het boek is sterk gericht op het behandelen van het tandheelkundige probleem. Hierin verschilt de aanpak van hoe in Nederland wordt geprobeerd de mondzorgverlening aan ouderen vorm te geven. Deze is meer gericht op het streven naar levensloopbestendige mondgezondheid, waarbij het belangrijk is een individueel zorgplan voor de ouderen op te stellen aan de hand van een gestandaardiseerde probleeminventarisatie.

De hoop in dit boek een dergelijk relevant stappenplan te vinden, komt helaas niet uit. Daardoor is het niet van meerwaarde en lijkt het ook minder geschikt voor de algemene praktijk of voor degenen die zich willen toeleggen op de zorgverlening aan (kwetsbare) ouderen.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje