× ABONNEREN

Scannen van kraters en smalle interproximale ruimten problematisch

Door op 05-02-2024

Introductie. De meeste onderzoeken naar de nauwkeurigheid van intraorale scans betreffen conventionele kronen en bruggen met een korte overspanning. Daarbij bleek dat nauwkeurigheid vergelijkbaar is met die van conventionele afdrukken. Er is echter geen onderzoek gedaan naar de nauwkeurigheid van scans van partiële adhesieve preparaties en diepe preparatieranden.

Materiaal en methode. In vitro werd de accuraatheid en betrouwbaarheid van 6 verschillende scanners (CEREC Omnicam, True Definition, 3Shape Trios 3, Medit i500, iTero Element 5D, CEREC Primescan) onderzocht bij 7 verschillende preparatievormen (4 onlay, 2 endokroon preparaties en 1 occlusale veneer) op kunsthars gebitselementen.

Resultaten. Alle onlay- en occlusale preparaties en ook met interproximale dieptes van de box van 3 en 6 mm gaven goede scanresultaten. De preparatie van een endo-kroon, waarbij de pulpakamer 3 mm werd geprepareerd, gaf minder goede resultaten. Dat konden de scanners niet aan, waarschijnlijk door schaduwwerking in de pulpakamer. De scanners verschilden in precisie: de meest waarheidsgetrouwe weergave gaf de 3Shape Trios (van 3Shape) gevolgd door de iTero Element 5D (van Align). De meest reproduceerbare resultaten gaf de CEREC Primescan (van Dentsply Sirona), gevolgd door de Medit i500 en de True Definition (van 3M), terwijl de Cerec Omnicam (van Dentsply Sirona) er in negatieve zin uitsprong zowel in waarheidsgetrouwheid als in reproduceerbaarheid van de scan.

Beschouwing. De meeste scanners gaven een goede weergave van een preparatie, ook bij diepere boxen, maar bij preparatie van de pulpakamer en bij 6 mm diepe boxen in de dichte nabijheid van buurelementen kan reflectie het scanresultaat negatief beïnvloeden. In de praktijk betekent het dat in diepere boxen een restauratie mogelijk onvoldoende zal passen. Om een hogere precisie van de scan te bereiken, moet er daarom voldoende interproximale ruimte worden geprepareerd zodat de outline niet te dicht bij aangrenzende structuren ligt. De onderzoekers geven niet aan hoeveel ruimte gewenst is. Ondanks de toenemende populariteit van intraorale scanners, mede vanwege de workflow bij het tandtechnische gedeelte, is het betrouwbaar scannen van preparatieranden in approximale boxen een zwak punt. Ruimer prepareren maakt het scannen betrouwbaarder maar dat gaat wel in tegen het minimaal-invasieve principe.

Bron

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) A. van Luijk
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 februari 2024
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 131 - editie 2 - februari 2024; 83

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje