× ABONNEREN

Sociale tandheelkunde in de praktijk

Boek

Door op 06-01-2017

J. den Dekker
Sociale tandheelkunde in de ­praktijk
Houten: Prelum, 2016
282 bl., geïll. € 39.50
ISBN 978 90 8562 149 1

Dit boek is een geslaagde herziene en geactualiseerde versie van ‘Mondzorg in sociaal perspectief’, verschenen in 2008. Het betreft vooral een naslagwerk met een breed scala aan onderwerpen die betrekking hebben op de wijze waarop de mondzorg wordt uitgevoerd. Eerst worden maatschappelijke aspecten behandeld, zoals de rol van de overheid en het gezondheidszorgbeleid. Hierbij is ook aandacht voor het ­historisch perspectief van de mondzorg.

Daarna zijn enkele hoofdstukken gewijd aan factoren die in vraag en aanbod van de zorg een rol spelen. Hierin worden marktordening en de (mond)zorgverzekering besproken. De mondzorg voor kwetsbare ouderen is een illus­tratie van vraag en aanbod. De kwaliteit van de zorg komt aan de orde in de bespreking van relevante wetgeving en beleid op het gebied van kwaliteit en kwaliteitsborging . Ook het toezicht op de mondzorg en de doelmatigheid komen aan bod. Het boek begint en eindigt met de plaats van mondzorg in de samenleving als sociaal fenomeen. Daarmee is de titel verklaard.

Dit boek is makkelijk leesbaar en geeft heel toegankelijk basisinformatie over actuele problemen, zoals de mondzorg voor ouderen en de kwestie van de taakdelegatie. Aantrekkelijk zijn kaders waarin onderwerpen worden uitgelicht, voorbeelden worden gegeven en belangrijke items worden samengevat. Daarmee wordt aandacht gevestigd op belangrijke punten en wat makkelijk als saaie tekst kan worden ervaren, wordt daarmee luchtiger. Jammer is dat het geheel een goed te volgen structuur en opbouw mist. Voor verdere diepgang moet elders worden gezocht: verwijzingen in de tekst naar dergelijke bronnen hadden dat makkelijker gemaakt. Daar tegenover staat dat de inhoud zeer toegankelijk is door een uitgebreide inhoudsopgave en een gedetailleerde index. Ieder van de vrij korte hoofdstukken wordt afgesloten met kernpunten van het hoofdstuk. Dit boek is dan ook zeer geschikt als studieboek. Iedere mondzorgverlener zou het moeten bezitten, omdat het een van de weinige goede boeken over de uitvoering van de mondzorg betreft.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) R.M.H. Schaub
Rubriek Media
Publicatiedatum 6 januari 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 1 - januari 2017; 53

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje