× ABONNEREN

Speeksel en speekselklieren

Door op 03-07-2015

Boek

E.C.I. Veerman, A. Vissink. Speeksel en speekselklieren. Betekenis voor de mondgezondheid
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2014
287 blz. geiïl. € 80.00. ISBN 987 90 368 03861

Zeven jaar geleden verscheen het laatste wetenschappelijke boek van de hand van prof. Arie van Nieuw Amerongen, getiteld ‘Speeksel, speekselklieren en mondgezondheid’. De nieuwste uitgave, onder redactie van de hoogleraren Veerman en Vissink, lijkt op het eerste oog op de vorige, maar is met recht een geheel herziene editie te noemen.

Het boek is met bijna 200 pagina’s ingekort, zonder dat dit tekort doet aan de inhoud. De hoofdstukken over de historie en de toekomst van biochemisch onderzoek, evenals biotechnologische ontwikkelingen en insectenspeeksel zijn verwijderd. Wat overblijft is een zeer helder, duidelijk geïllustreerd, nog prettiger leesbaar, geordend en gedegen nieuw standaardwerk over speeksel.

De biochemische basis over speeksel wordt gelegd in de eerste 9 hoofdstukken. Daarna zijn de hoofdstukken veel meer klinisch georiënteerd. Eerst worden de functies van speeksel in relatie tot onder andere spijsvertering, wondgenezing en smaak behandeld. Daarna is de inhoud meer gericht op de rol van speeksel bij orale problemen, zoals speekselklieraandoeningen, cariës, tanderosie, xerostomie, sialorroe enhalitose. Tot slot wordt in bijlage 5 een advies gegeven hoe speeksel op te vangen. Vanwege de unieke combinatie van basale kennis en klinische toepassing is dit boek zeer geschikt voor iedereen werkzaam binnen de mondzorg.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje