× ABONNEREN

Spierherstel na sluiting palatoschisis

Academisch proefschrift

Door op 07-07-2017

Samenvatting

P.L. Carvajal Monroy
Muscle regeneration in the soft palate of the rat. Novel perspectives for cleft palate repair
Nijmegen: Radboud Universiteit, 2016
181 bl., geïll.

ISBN 978 90 9029967 9

Primaire chirugische behandeling van het zachte gehemelte bij schisis betreft altijd het sluiten van het defect in 3 lagen: de huid of mucosa, de spieren en de tegenovergelegen mucosa. Het defect wordt gesloten en de (spier)-

functie hersteld. Het spierherstel verloopt niet altijd even goed. Onderhavig proefschrift houdt zich bezig met de ontwikkeling van een dier­experimenteel model (in de rat) om de biologie en regeneratie van palatinaal spierweefsel te bestuderen en te bekijken of dit positief beïnvloed kan worden op celniveau.

Het proefschrift bestaat uit een in vivo gedeelte waarin het model ontwikkeld en het genezingproces op celniveau beschreven wordt en een deel waarin beschreven wordt welke processen en cellen een rol spelen bij het ­herstel van spiervezels.

Het model toont aan dat regeneratie van craniaal spierweefsel langzamer plaatsvindt dan dat van ledematen. Wondheling kenmerkt zich door proliferatie van myofibroblasten onder invloed van groeifactoren (zoals TGF B1), leidend tot fibrosering. Dit hindert de regeneratie van de spiercellen doordat satelietcellen (migrerende stamcellen) minder goed infiltreren in herstellend weefsel. Hiermee is men terug­gegaan naar het laboratorium om de sateliet stamcellen van de craniale spieren te isoleren en hun differentiatie te bestuderen. Daarbij gebruikte men een nieuwe methode met een matrixgel van milimeterformaat. Hiermee zijn 3 craniofaciale spieren en een beenspier van jonge (neonatale) en oudere (9 weken) ratten onderzocht. De satelietcellen van craniofaciale oorspong verschilden onderling weinig, maar wel duidelijk van die uit de beenspieren. De neonatale satelietcellen differentieerden trager tot spiercellen dan die van oudere proefdieren.

Afsluitend wordt gesteld dat remming van groeifactoren die fibrose veroorzaken en stimulatie van differentiatie van satelietcellen en angiogenese een positieve invloed kan hebben op spierherstel na sluiting van de palatoschisis. Meer onderzoek is nodig.

Het proefschrift is ondanks de histologische benadering goed leesbaar, zowel voor een ­clinicus als voor een basale histologische onderzoeker.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje