× ABONNEREN

Tandheelkundig jaar 2016

Boek

Door op 07-10-2016

 

J.K.M. Aps, M. De Bruyne, R. Jacobs, et al (red.)
Het tandheelkundig jaar 2016
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2015
312 blz. geïll. € 99,00
ISBN 978 90 368 0888 0

Inmiddels is het ‘Tandheelkundig jaar’een beproefd concept geworden: het bundelen van recent tandheelkundig onderzoek van auteurs uit Vlaanderen en Nederland. De uitgave van het jaar 2016 is er ook weer in geslaagd een interessante mix van onderwerpen aan te bieden. De 21 artikelen laten zien dat de wetenschap die zich bezighoudt met onderwerpen binnen en rondom de tandheelkunde en aan de tandheelkunde grenzende wetenschappen in het afgelopen jaar niet stil heeft gezeten. Dit jaar zijn onderwerpen uit de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, de prothetiek en de sociale tandheelkunde wat meer vertegenwoordigd; al zijn dit zeker niet de enige.

Zo is een hoofdstuk gewijd aan lawaaiblootstelling in de tandartspraktijk en de daarbij mogelijk optredende gehoorschade (tandartsen lopen meer risico op het ontwikkelen van lawaaislechthorendheid dan andere medische zorgverleners) en is er ook aandacht voor een in Nederland vaak gebruikt lokaal anestheticum (articaïne) en de neurotoxiciteit die dit met zich mee kan brengen. Op basis van retrospectieve onderzoeken zou kunnen worden gesuggereerd dat de kans op paresthesie bij het gebruik van een 4% articaïne-oplossing (de meest frequent gebruikte dosis in de Nederlandse tandartspraktijk) groter is dan bij het gebruik van andere lokale anesthetica. Resultaten van in vitro-onderzoeken en dierexperimenten ondersteunen deze observatie echter niet; het geeft wel aanleiding tot vervolgonderzoek. Wellicht geen schokkende conclusie, maar wel degelijk relevant voor de tandarts-algemeen practicus.

In een andere interessante bijdrage wordt cariës en tanderosie beschreven vanuit het perspectief van de diëtiek. Voor iedere leeftijdsgroep alsmede enkele specifieke groepen (bijvòorbeeld sporters, mensen met eetstoornissen en zwangeren) worden aandachtspunten besproken en specifieke adviezen gegeven.

De artikelen in dit boek zijn helder en goed leesbaar geschreven en rijkelijk voorzien van mooie afbeeldingen. Een aanrader voor mondzorgverleners – al dan niet in opleiding – in het Nederlandse taalgebied.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Rubriek Media
Publicatiedatum 7 oktober 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 10 - oktober 2016; 505

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje