× ABONNEREN

Toegepaste orale fysiologie

Boekbespreking

Door op 08-03-2022


R. Wilding

Applied oral physiology. The integration of sciences in clinical dentistry
New York/Stuttgart: Thieme, 2020
175 bl., geïll. € 92,60
ISBN 978 1 68420 179 2

Het werk van een tandarts is een balanceeract tussen wetenschap, techniek en klinische vaardigheden. Volgens de auteur kunnen deze 3 niet los van elkaar gezien en bestudeerd worden. Daarom worden vanuit de orale fysiologie in 11 hoofdstukken de belangrijkste onderwerpen zoals bijvoorbeeld harde en zachte weefsels, orale ecologie, embryologie, speeksel of het kaakgewricht besproken. Uitgangspunt is om biologie, chemie, anatomie en fysiologie samen te brengen om kennis en inzicht te verschaffen in klinische beelden zoals cariës, parodontitis, pijn, smaak, slijtage of wondgenezing.

Ieder hoofdstuk is op dezelfde wijze opgebouwd en iedere paragraaf eindigt met een samenvatting. Een hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal toetsvragen en leessuggesties voor verdieping. Achterin het boek zijn appendices met interessante, maar niet noodzakelijke, onderwerpen opgenomen. De afbeeldingen en figuren vormen een goede aanvulling op de tekst. De keuze van de onderwerpen lijkt willekeurig en is niet noodzakelijkerwijs volledig, hoewel dat de leesbaarheid wel bevordert.

De auteur is er in geslaagd om uit de veelheid aan wetenschappelijke kennis over een onderwerp de relevante informatie te filteren en helder te bespreken. Er is steeds een balans gezocht tussen verdieping en praktische relevantie waardoor de lezer voldoende kennis heeft om vragen van patiënten te beantwoorden maar geen academische discussie hoeft te voeren. Door het ontbreken van referenties en de keuze voor korte paragrafen is het een goed leesbaar geheel geworden.

Zoals de auteur in het voorwoord zelf al zegt, het boek is een work in progress dat niet pretendeert volledig of uitputtend te zijn. Het is een handig boek om snel de opgedane kennis uit de opleiding te verversen of om door te bladeren op zoek naar een antwoord op een vraag van een patiënt. Hiermee is het bij uitstek geschikt voor de pas afgestudeerde tandarts die zijn of haar kennis wil behouden.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) V. Zijnge
Rubriek Media
Publicatiedatum 8 maart 2022
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 129 - editie 3 - maart 2022; 151

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje