× ABONNEREN

Ultra-conservatieve behandeling van caviteiten

Academisch proefschrift

Door op 02-03-2018

M.C. Mijan
Ultra-conservative treatment for managing cavitated dentine carious lesions in primary teeth: clinical, behavioural and laboratory aspects
Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2017
182 bl., geïll

 In dit academisch proefschrift wordt het succes van de ultra-conservatieve behandeling van caviteiten (UCT) in het melkgebit beschreven. De UCT is een combinatie van de atraumatische restauratieve behandeling (ART) voor kleine caviteiten en de niet-restauratieve cariësbehandeling (NRC) voor grote caviteiten. Onderdeel van UCT was ook het dagelijks poetsen van de tanden op school onder toezicht.

Voor het onderzoek werden de resultaten van 3 behandelingen vergeleken: 1. De conventionele behandeling (CRT): excaveren en ­prepareren met de boor en daarna een amalgaam­restauratie, 2. De ART-behandeling: excaveren en prepareren met handinstrumentarium en daarna een hoog-viskeuse glasionomeerrestauratie en 3. De UCT. De overleving van de behandelde gebitselementen na 3,5 jaar, de wisseling van de gebitselementen, de kwaliteit van leven voor en na de 3,5 jaar werden onderzocht. Daarnaast werd gekeken of de aanwezigheid van randspleten het succes van de amalgaam- of ART-restauratie bepaalde en naar de minerale dichtheid van het dentine ten gevolge van de 3 behandelcondities. Overleving was in dit onderzoek gedefinieerd als afwezigheid van extractie ten gevolge van kiespijn, ­ontsteking of pulpa-expositie. Een belangrijk verschil tussen de behandelingen is de mate van belasting voor zowel de behandelaars als de kinderen.

De onderzoekers stelden vast dat na 3,5 jaar nog 91% van de CRT-behandelde gebitselementen overleefden, 90% van de ART-behandelde gebitselementen en 87% van de UCT-behandelde gebitselementen. Aangezien deze overlevingsgetallen niet statisch van elkaar verschilden, concludeerden de onderzoekers dat de UCT een volwaardig behandelalternatief is. Een kleine kanttekening bij de resultaten is dat in de UCT-groep de ART-behandeling en de NRC-behandeling niet onafhankelijk van elkaar werden geëvalueerd. Kwaliteit van leven gerelateerd aan mondgezondheid (ORHQoL) werd gemeten bij aanvang en einde van het onderzoek. Het comfort tijdens de behandeling werd niet gemeten. Er werden geen ORHQoL-verschillen gevonden afhankelijk van het type behandeling, wat aangeeft dat de NRC-caviteiten niet leidden tot een negatief gevoel.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. van Loveren
Rubriek Media
Publicatiedatum 2 maart 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 3 - maart 2018; 181

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje