× ABONNEREN

Wortelcariës van prevalentie tot therapie

Door op 04-01-2019

M.R.O. Carrilho.
Root caries: from prevalence to therapy Series Monographs in oral science (eds.:A. Lussie, M.A.R. Buzalaf)
Basel: Karger, 2017
136 bl., geïll.
Prijs € 130,00
ISBN 978 3 318 06112 3

De eerste hoofdstukken van dit boek laten zien dat weinig betrouwbare prevalentie- en incidentiecijfers bekend zijn over wortelcariës door de grote heterogeniteit in diagnostiek en onderzoekpopulaties, dat wortelcariës vooral toeneemt bij ouderen en dat toekomstig onderzoek zich zou moeten richten op het valideren van risicoanalysemodellen. Hoewel ‘wortelcariës in het verleden’ een sterk geassocieerde factor is, zou voor de primaire preventie deze factor niet als variabele opgenomen moeten worden in het risicoanalysemodel. In de volgende hoofdstukken komen de anatomische, biochemische en histopathologische kenmerken van wortelcariës en de samenstelling en de rol van de biofilm aan bod. Vervolgens wordt een aanzet tot een multifactorieel risicoanalysemodel beschreven en de verschillen tussen actieve en inactieve wortelcariës. Ook wordt apparatuur beschreven voor diagnostiek, maar deze is nauwelijks in in vivo-onderzoek toegepast.

In het volgende hoofdstuk staat dat er weinig wetenschappelijk bewijs is dat biofilmverwijdering alleen cariësreductie tot stand kan brengen. Daarentegen is er veel bewijs voor de belangrijke rol van fluoride op het inactiveren van wortelcariës. Zo geeft dagelijks poetsen met 5.000 ppm fluoridetandpasta, het driemaandelijkse aanbrengen van 5% NaF-lak en het 1 keer per jaar aanbrengen van 38% zilverdiaminefluoride veelbelovende resultaten. Restauratieve behandeling van wortelcariës moet alleen worden overwogen wanneer de caviteit niet reinigbaar is (en dit ook niet verbetert na beslijpen van de caviteitrand), esthetiek van belang is of er sprake is van ernstige gevoeligheid. Glasionomeercement heeft vaak de voorkeur als restauratiemateriaal, maar in droge monden kan snel erosie optreden; een goed gepolijste composietrestauratie heeft dan de voorkeur. Aan het einde van het boek geeft de auteur praktische tips.

Het boek leest prettig. Ieder hoofdstuk start met een duidelijke samenvatting en eindigt met een conclusie. Tabellen, figuren en illustraties zijn duidelijk en verhelderend. Voor mondzorgverleners is het boek een aanrader, voor wetenschappers laat dit boek goed de hiaten in de huidige wetenschap zien.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje