× ABONNEREN

Aantal actieve tandartsen opgeleid in buitenland is toegenomen

Staat van de mondzorg

10 januari 2020 Geen reacties

Doordat Nederland deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER), waarbinnen vrij verkeer van onder andere personen geldt, mogen tandartsen opgeleid in een ander EER-land zich op basis daarvan inschrijven in het BIG-register. Tandartsen van buiten de EER moeten een kennis- en vaardigheidstoets afleggen. Uit de tandartsenadministratie van de KNMT blijkt dat in de periode 2009 - 2019 het aandeel van buitenslands gediplomeerden in de actieve beroepsgroep (64 jaar en jonger) bijna is verdubbeld. (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT).

deze_maand_2001_01_web.jpg

In de serie ‘Onderwijs en de tandarts anno 2025’, in de zojuist verschenen januari-editie, gaan dr. Ronald Gorter, mr. dr. Wolter Brands en prof. dr. Albert Feilzer in op de harmonisatie van het tandheelkundig onderwijs in Europees en Nederlands perspectief. Zie Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127: 53-58.

Thesaurus woorden bij dit item: Opleiding

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje