× ABONNEREN

Veelgestelde vragen

Abonnement

Wat houdt een abonnement op het NTVT in?

 

Met een abonnement op het NTVT krijg je:

 • Jaarlijks 11 edities van het vernieuwde tijdschrift op papier en digitaal
 • Toegang tot de online database met alle artikelen
 • De nieuwste inzichten in de mondzorg, peer-reviewed
 • Toegang tot kennistoetsen, e-learnings en podcasts
 • Wetenschappelijke kennis vertaald naar de praktijk
 • De mogelijkheid 11x de NTVT-kennistoets te maken
 • 33 Q-Keurmerk-geaccrediteerde nascholingspunten te behalen (jaargang 2021: KRT: 3 punten per toets, KRM: 2 punten)
 • Automatische registratie behaalde KRT-/KRM-punten

Een abonnement op het NTVT is strikt persoonlijk. Inloggegevens voor de website en de kennistoetsen zijn niet overdraagbaar.

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

Wat kost een jaarabonnement op het NTVT?

Wat kost een abonnement?

De actuele prijzen van een abonnement vind u op de abonneren pagina. 

Ik wil een losse editie van het NTVT bestellen. Kan dat?

Ja, dat kan. Eerdere jaargangen zijn beperkt leverbaar. De kosten zijn € 22,50 (zonder webtoegang en kennistoets) per exemplaar. Neem voor losse edities contact met ons op.

Ik woon in het buitenland en wil het NTVT ontvangen, kan dat?

Voor Nederlandstalige tandartsen, werkzaam in het buitenland, is het NTVT bijzonder geschikt. Immers, twee van de drie onderdelen (website en kennistoets) van het abonnement zijn online te benaderen, waar dan ook ter wereld. Het abonnement is duurder vanwege de hoge kosten voor verzending.

Klik hier om te abonneren.

Onze instelling/bibliotheek wil collectief toegang krijgen tot het NTVT (online en/of papieren edities). Kan dat?

Dat is zeker mogelijk. U kunt de uitgever (Ben Adriaanse) benaderen voor meer informatie over de mogelijkheden en een prijsvoorstel op maat, per e-mail (adriaanse@prelum.nl) of telefonisch (030 6355 061).

Wij ontvangen meer dan één gedrukt NTVT-exemplaar op ons adres. Is het mogelijk om slechts één exemplaar te ontvangen?

Dat is zeker mogelijk. Uit duurzaamheidsoverwegingen stellen wij het op prijs als abonnees dit aan ons kenbaar maken. Als je minder papieren gedrukte versies (of geen gedrukte versie, aangezien het NTVT volledig digitaal beschikbaar is) wilt ontvangen, kun je e-mailen naar klantenservice@ntvt.nl om dit te regelen.

Mocht je, als je ervoor hebt gekozen geen papieren exemplaren te ontvangen, toch prijs stellen op de ontvangst van een specifieke editie, kun je dit bij onze klantenservice kenbaar maken en sturen wij een exemplaar toe.

Het ontvangen van minder gedrukte NTVT-exemplaren heeft overigens geen invloed op de abonnementsprijs. De kosten van het tijdschrift zitten grotendeels in de redactionele totstandkoming van het tijdschrift ('peer review', bureauredactie enz.) en in de investeringen die continu worden gedaan in de website (kennistoetssysteem, nascholingsdossier enz.). In vergelijking met andere nascholing voor de mondzorg is het NTVT hoe dan ook een van de voordeligste aanbieders per nascholingsuur.

Ik ben inmiddels afgestudeerd, hoe kan ik mijn abonnement omzetten?

Heb je je studie volledig afgerond? Graag ontvangen wij je schriftelijke bevestiging dat je jouw student- of masterabonnement om wilt laten zetten naar een regulier abonnement.

Je abonnement wordt per de eerstvolgende mogelijkheid omgezet naar het reguliere abonnementstarief. Neem hiervoor contact met ons op via klantenservice@ntvt.nl.

Wat is er met de NTVT-app gebeurd?

De app die voorheen bij het NTVT hoorde, is niet meer in gebruik. De huidige website is volledig ingericht om zich goed aan te passen aan de beeldschermen van telefoons en tablets.

Accreditatie

Is het NTVT geaccrediteerd? Beschikt het NTVT over het Q-Keurmerk?

Ja, het NTVT is geaccrediteerd door het Qualiteits Accreditatie-Instituut Tandheelkunde en mag dientengevolge het Q-Keurmerk voeren. De accreditatiecriteria van het Accreditatie-Instituut vind je op www.q-keurmerk.nl.

Een kennistoets van het NTVT is voor één jaar geaccrediteerd na verschijningsdatum (vanaf 2021: twee jaar. Vanaf 2022: 3 jaar) en dient binnen deze periode te worden gemaakt en behaald.

KRT, KRM, KRTP en andere registers

Een abonnement op het NTVT, in combinatie met het maken van de kennistoetsen op de NTVT-website, telt mee voor je urenregistratie in beide kwaliteitsregisters. Het NTVT is geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Per behaalde kennistoets ontvang je (vanaf jaargang 2021) 3 KRT- of 2 KRM-punten. De punten worden automatisch doorgegeven aan PE-online. 

Kennistoetsen van het NTVT worden ook erkend door het KwaliteitsRegister TandProthetici (KRTP). Vanaf de eerste NTVT-editie van 2022 worden behaalde nascholingspunten voor tandprothetici automatisch bijgeschreven in PE-online. Bij punten die behaald zijn in 2021 of eerder, kunnen certificaten tot 31 december 2021 worden ingediend via de tot nu toe gebruikelijke weg (ledengedeelte ONT-website). Voor meer informatie kunnen tandprothetici het beste met het KRTP contact opnemen.

Waarom krijgt een mondhygiënist 2 nascholingspunten per behaalde kennistoets, terwijl een tandarts 3 punten ontvangt?

Het aantal te behalen punten per kennistoets wordt bepaald door de kwaliteitsregisters voor tandartsen (KRT) resp. mondhygiënisten (KRM) en niet door NTVT zelf.

Het NTVT ziet een totaal van 3 nascholingspunten per kennistoets (= 3 nascholingsuren) als passend bij de omvang van de te bestuderen artikelen en het doorlopen van de kennistoets per editie. Hoewel het KRT op basis hiervan 3 vakinhoudelijke KRT-punten per kennistoets berekent, heeft het KRM desondanks besloten om voor de huidige jaargang 2 KRM-punten per kennistoets toe te kennen.  

Kennistoetsen

Mijn abonnement staat op naam van de praktijk. Hoe krijg ik een certificaat van de kennistoets die op mijn naam staat (en niet op naam van de praktijk)?

Je kunt via het webformulier opgeven op welke naam je het abonnement wilt zetten. De naam van je praktijk kan ook gewoon blijven staan in het abonneebestand. Let op: je kunt alleen individueel deelnemen aan de kennistoetsen en uw collega's niet. Als je collega's dit ook willen, dan zullen zij ook een individueel abonnement moeten nemen op het NTVT (zie ook de vragen en antwoorden onder de kop 'Abonnement').

Wanneer heb ik een kennistoets met goed gevolg afgelegd?

Je hebt een kennistoets behaald als je 9 of meer van de 12 meerkeuzevragen juist hebt beantwoord.

Als ik een kennistoets met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat? Hoe wordt het behaalde resultaat geregistreerd?

Als je de kennistoets met voldoende resultaat hebt afgelegd, krijg je een op naam gesteld certificaat in beeld. Je kunt het certificaat uitprinten. Ook wordt het certificaat verstuurd als pdf-bestand naar je e-mailadres. Daarnaast worden behaalde kennistoetsen door ons automatisch doorgegeven aan KRT of KRM (in PE-online).

Als ik mijn certificaat wil openen/wil weergeven, krijg ik de melding 'onbekend bestand'. Wat te doen?

In dat geval moet je eerst Adobe Reader installeren. Je kunt dit kosteloos doen door hier te klikken.

Ik heb mijn kennistoets met goed gevolg afgelegd, maar heb geen certificaat per e-mail ontvangen. Wat te doen?

Misschien heeft je spamfilter de betreffende e-mail met bijlage als 'spam' gemarkeerd. Open in Outlook de map waarin spam wordt geplaatst (meestal 'Spamfilter' of 'Ongewenste mail' genoemd) en kijk of de mail hier is terug te vinden. Zo niet, print je certificaat dan uit via het Overzicht kennistoetsen.

Ik ben mijn certificaat van een eerder gemaakte kennistoets kwijt. Kan ik een nieuw certificaat ontvangen?

Dit is helaas niet mogelijk. Je kunt wel je persoonlijk Overzicht Kennistoetsen raadplegen. Vanaf hier krijg je een overzicht van de met goed gevolg afgelegde kennistoetsen. Hier kun je ook je certificaten openen en printen.

Ik ben tussentijds gestopt met mijn kennistoets. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Helaas is dit om technische redenen niet mogelijk. Je kunt wel altijd een nieuwe poging wagen, maar dient de toets weer vanaf het begin te maken.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 9 van de 12 vragen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, je kunt een kennistoets in totaal drie maal afleggen.

Waarom moet ik de eerste keer dat ik een kennistoets maak mijn e-mailadres, BIG-nummer en geboortedatum opgeven?

Het certificaat van de kennistoets is strikt persoonlijk. Je naam en geboortedatum zijn onderdeel van het certificaat. Ook is een uniek nummer aan ieder certificaat toegevoegd. Wij hebben je e-mailadres nodig om het certificaat naartoe te sturen. Het BIG-nummer is noodzakelijk voor de registratie van je behaalde punten bij KRT en KRM (via PE-online).

Kan mijn collega/partner een kennistoets maken via mijn abonnement?

Nee, dit is niet mogelijk. Het abonnement op het NTVT is strikt persoonlijk. Het certificaat van de kennistoets staat dan ook op naam. Ook staat je geboortedatum hierop vermeld en een uniek certificaatnummer. Zie ook de vragen en antwoorden onder de kop 'Abonnement'.

Hoe lang blijven de kennistoetsen actief? Met andere woorden: binnen welke termijn moet ik een kennistoets afleggen?

Tot twee jaar na verschijning van een NTVT-editie kun je een kennistoets afleggen (t/m de jaargang 2020 was dit één jaar). Voorbeeld: de kennistoets van november 2021 is te maken tot en met 30 november 2023.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als abonnee, maar ik zou toch ook graag de kennistoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan als je met terugwerkende kracht abonnee wordt, dus per 1 januari. Je krijgt dan de edities die je nog niet hebt ontvangen, alsnog toegestuurd (indien nog leverbaar). Als je van deze optie gebruik wilt maken, kun je hiervoor een verzoek indienen door te e-mailen naar klantenservice@ntvt.nl.

Betalen, opzeggen en verhuizen

Kan ik ook een ander factuuradres opgeven, bijvoorbeeld van mijn werkgever?

Dit is zeker mogelijk. Dit kun je opgeven tijdens het abonneren, maar ook naderhand via ons contactformulier.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd. Je kunt het abonnement tot uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de vervaldatum opzeggen. Stuur de schriftelijke opzegging via het contactformulier of naar:

Prelum | Medische media en nascholing
t.a.v. Klantenservice NTVT
Postbus 24028
3502 MA Utrecht

NB: je ontvangt te allen tijde een bevestiging van je opzegging per post of e-mail. Wanneer je na 2 weken nog niets hebt ontvangen, verzoeken wij je vriendelijk contact met ons op te nemen. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden verwerkt, dus een schriftelijke aanvulling zal altijd worden gevraagd.

Waar vind ik de algemene voorwaarden van het NTVT?

Het NTVT wordt uitgegeven onder de Algemene Voorwaarden van Prelum Uitgevers BV. Leveringen en diensten geschieden volgens deze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30237451. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden. Van de voorwaarden is een digitale versie beschikbaar: klik hier.

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

Je kunt zelf je postadres wijzigen via Mijn NTVT (na inloggen). Deze wijziging is dan per direct van kracht. Ook kun je een adreswijziging (met ingangsdatum) sturen naar:

Prelum | Medische media en nascholing
t.a.v. Klantenservice NTVT
Postbus 24028
3502 MA Utrecht

Overige

Zet het NTVT zich in voor duurzaamheid?

Het NTVT hecht veel belang aan een duurzaam en milieuvriendelijk beleid. Daarom heeft het NTVT gekozen voor:

 • gebruik van papier dat gecertificeerd is met het label van Forest Stewardship Council (FSC). Dit label wordt toegekend aan leveranciers die zich aantoonbaar inzetten voor duurzame productie en het behoud van bossen, met een goede balans tussen sociale, milieu- en economische belangen;
 • sealmateriaal dat is gemaakt van 100% recyclebaar plastic;
 • zo veel mogelijk digitale communicatie met NTVT-abonnees, waardoor we papierverspilling en onnodige postzendingen vermijden.

 

 

 

Mijn vraag staat er niet bij, wat te doen?

In dat geval kun je het beste het contactformulier invullen. Binnen twee werkdagen ontvang je antwoord op je vraag.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje