× ABONNEREN

Veelgestelde vragen

Abonnement

Wat houdt een abonnement op het NTVT in?

 

Een abonnement op het NTVT biedt u het volgende:

 • Jaarlijks 11 edities van het tijdschrift
 • Toegang tot alle besloten onderdelen van www.ntvt.nl
 • De mogelijkheid om 11x per jaar de NTVT-kennistoets te maken
 • De mogelijkheid om per jaar 27,5 door het Q-Keurmerk geaccrediteerde punten te behalen (KRT: 2,5 punten per toets, KRM: 2 punten per toets)
 • Uw nascholingspunten worden geregistreerd bij KRT en KRM
 • Toegang tot de e-learning "Acute medische situaties" (geaccrediteerd voor 2 punten)

Een abonnement op het NTvT is strikt persoonlijk. Uw inloggegevens voor de website en de kennistoetsen zijn niet overdraagbaar.

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

Wat kost een jaarabonnement op het NTVT?

Wat kost een abonnement?

    incl. 9% btw    excl. btw
Tandartsen, mondhygiënisten, specialisten   € 105,00   € 188,07
Gepensioneerden   € 102,50   € 94,04
Studenten tandheelkunde en mondzorgkunde (BA)*   € 31,50   € 28,90
Studenten tandheelkunde (MA)*   gratis    
Buitenlandse abonnees    € 218,50   € 200,46


Voorwaarden:

 • Deze prijzen zijn voor een jaarabonnement gedurende 2020, inclusief verzend- en administratiekosten.
 • Prijzen gelden zoals op het moment van aanvragen van een abonnement.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Deze abonnementen gelden alleen voor Nederlandse verzendadressen.
 • Losse edities van het tijdschrift (zonder webtoegang en kennistoets) kosten € 22,50 inclusief 9% btw en kunnen worden besteld bij onze klantenservice: ntvt-klantenservice@prelum.nl
 • Lees de uitgebreide algemene voorwaarden, klik hier

Ik wil een losse editie van het NTVT bestellen. Kan dat?

Ja, dat kan voor wat betreft de afgelopen jaargang (hoewel de voorraad beperkt is). Eerdere jaargangen zijn beperkt leverbaar. De kosten zijn € 22,50 (zonder webtoegang en kennistoets) per exemplaar. Neem hiervoor contact met ons op.

Ik woon in het buitenland en wil het NTVT ontvangen, kan dat?

Voor Nederlandstalige tandartsen, werkzaam in het buitenland, is het NTVT bijzonder geschikt. Immers, twee van de drie onderdelen (website en kennistoets) van het abonnement zijn online te benaderen, waar dan ook ter wereld. Het abonnement is duurder vanwege de hoge kosten voor verzending.

Klik hier om te abonneren.

Mijn partner is ook tandarts/mondhygiënist. Wij hoeven maar één tijdschrift te ontvangen. Is dat goedkoper?

Wij kunnen u dit geval geen korting geven. De kosten van het tijdschrift zitten veel minder in de druk of de verzending, maar voor het grootste deel in de redactionele totstandkoming van tijdschrift ('peer review', bureauredactie enz.) en in de investeringen die continu worden gedaan in de website (kennistoetssysteem, nascholingsdossier enz.). In vergelijking met congressen of symposia is nascholen via het NTVT niet duur.

Ik ben inmiddels masterstudent, hoe kan ik mijn abonnement omzetten?

Je hebt al een goedkoop studentenabonnement lopen en intussen je bachelordiploma gehaald? Dan kun je je studentenabonnement omzetten naar het gratis masterabonnement.

Hiervoor ontvangen wij graag je schriftelijke bevestiging, een kopie van je bachelordiploma en een bewijs van inschrijving aan je masterstudie. Neem hiervoor contact met ons op via ntvt-klantenservice@prelum.nl.

Let op: Er wordt geen restitutie gegeven op eventuele resterende maanden van het studentenabonnement.

Ik ben inmiddels afgestudeerd, hoe kan ik mijn abonnement omzetten?

Heb je je studie volledig afgerond? Graag ontvangen wij je schriftelijke bevestiging dat je jouw student- of masterabonnement om wilt laten zetten naar een regulier abonnement.

Je abonnement wordt per de eerstvolgende mogelijkheid omgezet naar het reguliere abonnementstarief. Neem hiervoor contact met ons op via ntvt-klantenservice@prelum.nl.

Wat is er met de NTVT-app gebeurd?

De app die voorheen bij het NTVT hoorde, is niet meer in gebruik. De huidige website is volledig ingericht om zich goed aan te passen aan de beeldschermen van telefoons en tablets.

Accreditatie

Is het NTVT geaccrediteerd? Beschikt het NTVT over het Q-Keurmerk?

Ja, het NTVT is geaccrediteerd door het Qualiteits Accreditatie-Instituut Tandheelkunde en mag dientengevolge het Q-Keurmerk voeren. De accreditatiecriteria van het Accreditatie-Instituut vindt u op www.q-keurmerk.nl.

Een kennistoets van het NTVT is voor één jaar geaccrediteerd na verschijningsdatum en dient binnen deze periode te worden gemaakt en behaald.

KRT en KRM

Een abonnement op het NTVT, in combinatie met het maken van de kennistoetsen op de NTVT-website, telt mee voor uw urenregistratie in beide kwaliteitsregisters. Het NTVT is geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Per behaalde kennistoets ontvangt u 2,5 KRT- of 2 KRM-punten. De punten worden automatisch doorgegeven aan PE-online. 

Kennistoetsen

Mijn abonnement staat op naam van de praktijk. Hoe krijg ik een certificaat van de kennistoets die op mijn naam staat (en niet op naam van de praktijk)?

U kunt via het webformulier opgeven op welke naam u het abonnement wilt zetten. De naam van uw praktijk kan ook gewoon blijven staan in het abonneebestand. Let op: u kunt alleen individueel deelnemen aan de kennistoetsen en uw collega's niet. Als uw collega's dit ook willen, dan zullen zij ook een individueel abonnement moeten nemen op het NTVT (zie ook de vragen en antwoorden onder de kop 'Abonnement').

Wanneer heb ik een kennistoets met goed gevolg afgelegd?

U heeft een kennistoets gehaald als u 7 of meer van de 9 meerkeuzevragen juist heeft beantwoord.

Als ik een kennistoets met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat? Hoe wordt het behaalde resultaat geregistreerd?

Als u de kennistoets met voldoende resultaat heeft afgelegd, krijgt u een op naam gesteld certificaat in beeld. U kunt het certificaat uitprinten. Ook wordt het certificaat verstuurd als pdf-bestand naar uw e-mailadres. Ook worden behaalde kennistoetsen door ons automatisch doorgegeven aan KRT of KRM (PE-online).

Als ik mijn certificaat wil openen/wil weergeven, krijg ik de melding 'onbekend bestand'. Wat te doen?

In dat geval moet u eerste de Adobe Reader installeren. U kunt dit kosteloos doen door hier te klikken.

Ik heb mijn kennistoets met goed gevolg afgelegd, maar heb geen certificaat per email ontvangen. Wat te doen?

Wellicht heeft uw spamfilter de betreffende mail met bijlage als 'spam' gezien. Open in Outlook de map waarin spam wordt geplaatst (meestal 'Spamfilter' of 'Ongewenste mail' genoemd) en kijk of de mail hier is terug te vinden. Zo niet, print uw certificaat dan uit via het Overzicht kennistoetsen.

Ik ben mijn certificaat van een eerder gemaakte kennistoets kwijt. Kan ik een nieuw certificaat ontvangen?

Dit is helaas niet mogelijk. U kunt wel uw persoonlijk Overzicht Kennistoetsen raadplegen. Vanaf hier krijgt u een overzicht van de met goed gevolg afgelegde kennistoetsen. Hier kunt u ook uw certificaten openen en printen.

Ik ben tussentijds gestopt met mijn kennistoets. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Helaas is dit om technische redenen niet mogelijk. U kunt wel altijd een nieuwe poging wagen, maar u dient de toets weer vanaf het begin te maken .

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 7 van de 9 vragen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u kunt een kennistoets in totaal drie maal afleggen.

Waarom moet ik de eerste keer dat ik een kennistoets maak mijn e-mailadres, BIG-nummer en geboortedatum opgeven?

Het certificaat van de kennistoets is strikt persoonlijk. Uw naam en geboortedatum zijn onderdeel van het certificaat. Ook is een uniek nummer aan ieder certificaat toegevoegd. Wij hebben uw e-mailadres nodig om het certificaat naar toe te sturen. Het BIG-nummer is noodzakelijk voor de registratie van uw behaalde punten bij KRT en KRM (via PE-online).

Kan mijn collega/partner een kennistoets maken via mijn abonnement?

Nee, dit is niet mogelijk. Het abonnement op het NTVT is strikt persoonlijk. Het certificaat van de kennistoets staat dan ook op naam. Ook staat uw geboortedatum hierop vermeld en een uniek certificaatnummer. Zie ook de vragen en antwoorden onder de kop 'Abonnement'.

Hoe lang blijven de kennistoetsen actief? Met andere woorden: binnen welke termijn moet ik een kennistoets afleggen?

Tot één jaar na verschijning van een NTVT-editie kunt u een kennistoets afleggen. Voorbeeld: de kennistoets van april 2019 is te maken tot en met 31 maart 2020.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als abonnee, maar ik zou toch ook graag de kennistoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan, als u met terugwerkende kracht abonnee wordt, dus per 1 januari. U krijgt dan de edities die u nog niet heeft ontvangen, alsnog toegestuurd (indien nog leverbaar). Als u dit wenst kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen aan ntvt-klantenservice@prelum.nl

Betalen, opzeggen en verhuizen

Kan ik ook een ander factuuradres opgeven, bijvoorbeeld van mijn werkgever?

Dit is zeker mogelijk. Dit kunt u opgeven tijdens het abonneren, maar ook naderhand via ons contactformulier.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd. U kunt het abonnement tot uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de vervaldatum opzeggen. Stuur de schriftelijke opzegging via het contactformulier of naar:

Prelum | Medische media en nascholing
t.a.v. Klantenservice NTVT
Postbus 545
3990 GH Houten

NB: u ontvangt te allen tijde een bevestiging van uw opzegging per post of e-mail. Wanneer u na 2 weken nog niets hebt ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden verwerkt dus een schriftelijke aanvulling zal altijd worden gevraagd.

Waar vind ik de algemene voorwaarden voor het NTVT?

Het NTVT wordt uitgegeven onder de Algemene Voorwaarden van Prelum Uitgevers BV. Leveringen en diensten geschieden volgens deze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30237451. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden. Van de voorwaarden is een digitale versie beschikbaar: klik hier.

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

U kunt zelf uw postadres wijzigen via Mijn NTVT (na inloggen). Deze wijziging is dan per direct van kracht. Ook kunt u een adreswijziging (met ingangsdatum) sturen naar:

Prelum | Medische media en nascholing
t.a.v. Klantenservice NTVT
Postbus 545
3990 GH Houten

Mijn vraag staat er niet bij, wat te doen?

In dat geval kunt u het beste het contactformulier invullen. Binnen twee werkdagen ontvangt u antwoord op uw vraag.