× ABONNEREN

Algemene voorwaarden

Copyright

1. De website van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT) is de digitale online uitgave van het tijdschrift en bevat samenvattingen van en artikelen over wetenschappelijk onderzoek, academisch onderwijs, casuïstiek, wetenschappelijke verenigingen, tandartsen, congressen en symposia afkomstig uit binnen- en buitenland.
2. Dit tijdschrift verschijnt 11x per jaar en is eigendom van en wordt uitgegeven vanwege de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. en Prelum Uitgevers zijn gescheiden rechtspersonen en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de producten genoemd in de advertenties.
3. Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van digitale opslag, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Doelgroep

4. De doelgroep van de website van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde bestaat uit de Nederlands sprekende tandheelkundige beroepsgroep in Nederland, de Nederlandse Antillen en België.
5. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde verplicht zich wetenschappelijk verantwoorde informatie op deze website aan te bieden en wil daarmee behulpzaam zijn bij de beroepsuitoefening van tandheelkundige zorgverleners. Deze informatie kan echter niet zonder meer voor therapeutische doeleinden gebruikt worden.
6. Gebruikers van deze website, consumenten, patiënten, kunnen niet voor behandeling of advies in wat voor vorm dan ook een beroep doen op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, de redactie en haar medewerkers. Voor behandeling of advies dient men zich tot de in het BIG register gekwalificeerde zorgverleners te wenden.

Leverings- en abonnementsvoorwaarden

7. Op alle abonnementen, leveringen en aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Prelum Uitgevers BV (Houten) van toepassing. Klik hier voor een digitaal exemplaar (PDF) van deze voorwaarden.

Disclaimer

8. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, de redactie, haar medewerkers en de uitgever zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud van de website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze website. Het tijdschrift is financieel onafhankelijk en maakt geen gebruik van externe financiering of subsidiëring.
9. Informatie verkregen via internet kan niet altijd worden geverifieerd, de inhoud van websites verkregen via externe verwijzingen – de zogenaamde links- vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van deze aanbieders – providers - en kunnen nooit tot enige aansprakelijkheid van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, de redactie, haar medewerkers en de uitgever leiden.
10. De redactie is geheel onafhankelijk en artikelen onder haar verantwoordelijkheid gepubliceerd staan in geen enkel verband met adverteerders. Acceptatie van een advertentie op de website kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt.

Privacy

11. Klik hier voor het privacybeleid van deze website.

© 2020 Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V.
Het tijdschrift is opgenomen in MEDLINE

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje