× ABONNEREN

Voor onze auteurs

Het NTVT heeft altijd behoefte aan goede artikelen. We geven hier aan hoe u die kunt aanleveren, wat onze richtlijnen voor het schrijven van een manuscript zijn, wat u kunt doen als u een idee voor een artikel aan de redactie wilt voorleggen en welke toestemmingen wij nodig hebben voor het publiceren van materiaal waarop patiënten herkenbaar staan.

Presubmissieverzoek

email.jpg

Regelmatig benaderen auteurs de redactie met de vraag of een onderwerp of idee geschikt is voor publicatie in het NTvT. Vaak ontbreekt het ons aan informatie om het verzoek op de juiste waarde te schatten. Wij verzoeken auteurs dan ook een formeel presubmissieverzoek in te dienen op redactie@ntvt.nl.

Vereisten Presubmissieverzoek

Richtlijnen voor een artikel

beeld_artikel_schrijven.jpg

De richtlijnen voor een artikel geven zijn passend gemaakt op de rubrieken in het tijdschrift én het aanleveren in Editorial Manager. Voor een soepele aanlevering, beoordeling en afhandeling is gebruik van onze NTVT-sjablonen aan te raden.

Naar de richtlijnen

Editorial Manager

beeld_em1_zw_16_5.jpg

Auteurs dienen hun manuscript aan te leveren met behulp van ons redactievolgsysteem Editorial Manager™. Dit systeem wordt onder andere ook gebruikt door The Lancet, Plos One, Implant Dentistry, International Dental Journal en BMC Oral Health.
De redactie heeft een Nederlandse handleiding gemaakt voor haar auteurs.

Handleiding Editorial Manager

Toegang tot Editorial Manager

Toestemming van derden

beeld_toestemming_blauw_16_5.jpg

Voor het afbeelden van beeldmateriaal van patiënten/personen moet u schriftelijke toestemming van de patiënt/persoon kunnen voorleggen aan de redactie. U kunt een pdf van de schriftelijke toestemming uploaden bij het aanleveren van het manuscript in Editorial Manager. Hieronder staat een link naar een te downloaden formulier  (pdf-bestand) dat u voor het verkrijgen van de toestemming kunt gebruiken.
Ook voor afbeeldingen van andere rechthebbenden moet toestemming worden verkregen: graag een pdf-bestand van desbetreffende toestemming uploaden bij aanleveren manuscript in Editorial Manager.

Formulier toestemming patiënt/persoon

(Bewerkte) vertaling in NTVT

rightslink_zw_16_5_blauw2.jpg

Een vertaling of bewerkte vertaling van uw artikel dat in een Engels internationaal tijdschrift is verschenen aanleveren? Dat is mogelijk. De meeste internationale tijdschriften hebben geen bezwaar tegen vertaling en herpublicatie van uw artikel in uw eigen taalgebied. Als auteur kunt u de toestemming meestal eenvoudig verkrijgen via bijvoorbeeld Rightslink bij het online artikel.

Verklaring van de auteur(s)

beeld_verklaring_blauw_16_5.jpg

Bij het aanleveren van een artikel in Editorial Manager wordt bij stap 4 'Additional information' gevraagd een verklaring te ondertekenen/te beantwoorden. Klik voor een pdf-versie op de knop.
Verder stemmen auteurs bij het aanbieden van een artikel ermee in dat hun artikel:

  • wordt peer-reviewed;
  • na inhoudelijke accordering van de referenten door de bureauredactie - waar nodig - geredigeerd (woordgebruik, zinsbouw, spelling en indeling). Essentiële veranderingen geschieden uiteraard in overleg met de auteur.

Verklaring van de auteur(s)

DOI, PubMed en KB

De meeste artikelen worden voorzien van een zogenoemde Digital Object Identifiers (doi)-link, die wordt geregistreerd bij CrossRef. Met de doi-link zal het artikel altijd te vinden zijn, hiertoe heeft NTVT zich verplicht.

Alle artikelen met doi worden eveneens ingevoerd bij PubMed.

Tot slot worden de edities ge-upload bij de Koninklijke Bibliotheek.

beeld_voor_vacature_zw.jpg

Contact & hulp

Voor vragen over de richtlijnen en het gebruik van Editorial Manager of voor hulp daarbij, neem contact op met de bureauredactie:
Via e-mail: redactie@ntvt.nl
Via telefoon: 030-3031350. Het bureau is niet dagelijks op locatie bemand; u kunt een bericht inspreken en telefoonummer achterlaten, waarna u teruggebeld wordt. Per e-mail zijn we het beste te bereiken.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje