× ABONNEREN

Afgestudeerde tandartsen meestal werkzaam in regio opleiding

Staat van de mondzorg

7 februari 2020 Geen reacties

Van de actieve beroepsgroep van tandartsen, dat wil zeggen degenen van 64 jaar of jonger met een bij de KNMT bekend woon- en/of werkadres in Nederland,  was in 2019 40% opgeleid in Amsterdam, 22% in Nijmegen, 14% in Groningen en 8% in Utrecht (deze opleiding sloot in 1987). De overige 16% behaalde het diploma in het buitenland (Bron: Staat van de Mondzorg/KNMT, 2019). Deze verdeling naar opleidingsplaats verschilt echter regionaal aanzienlijk, zoals de infographic laat zien. Na het behalen van hun diploma gaan tandartsen naar verhouding vaak aan het werk in de omgeving van hun afstudeerplaats, zo blijkt.

deze_maand_feb20_01.jpg

Voor de serie ‘Onderwijs en de tandarts anno 2025’ interviewde gastredacteur Denise van Diermen de opleidingshoofden van de 3 tandheelkundeopleidingen in Nederland. De hamvraag was of er verschillen zijn in de afgestudeerde tandartsen van de deze opleidingen. In de zojuist verschenen februari-editie geven zij hierop antwoord. Zie Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127: 83-88.

Thesaurus woorden bij dit item: Opleiding Opleiding tandheelkunde

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje