× ABONNEREN

‘Dag van het tandvlees’ wijst Nederlanders op belang van gezond parodontium

Interview

3 april 2020 Geen reacties

Op 14 mei vindt het de ‘Dag van het tandvlees’ plaats. Met deze dag vraagt de European Federation of Periodontology (EFP) aandacht en bewustwording  voor het hebben en behouden van een gezond parodontium. Het NTVT sprak met Nicky Beukers, tandarts-parodontoloog en bestuurslid van de NVvP, over dit initiatief.

Waarom is er speciaal aandacht voor het tandvlees?
Het parodontium is de basis van ons gebit. Zonder een gezond parodontium verliezen we gebitselementen en kunnen we geen tandheelkundige restauratieve en prothetische zorg uitvoeren. Ontstoken tandvlees geeft over het algemeen maar weinig last of signalen. Sommige mensen zijn zelfs genetisch extra gevoelig en in die gevallen zijn de tekenen van ontsteking vaak nog veel beperkter en lastiger voor een persoon zelf om te ontdekken. Bloedend tandvlees is vaak het beginstadium en wanneer iemand op dat moment direct naar een tandarts gaat, kan er door preventie nog veel worden gedaan om ernstigere problemen te voorkomen. Er is nu nog te weinig aandacht voor het hebben van ontstoken tandvlees en de gevolgen daarvan. Ontstekingen zijn niet goed voor de algehele gezondheid en daarnaast zijn er associaties tussen ontstoken parodontium en systemische ziekten aangetoond.

Wat gaat er in Nederland al heel goed en waar is nog ruimte voor verbetering?
Uiteraard is het advies 2 keer per jaar een tandarts te bezoeken. De meeste mensen in Nederland doen dit netjes. Ruimte voor verbetering zit hem in de bewustwording omtrent de gezondheid van tandvlees onder de bevolking. In dat kader is de ‘Dag van het tandvlees’ georganiseerd. Ik denk dat wanneer het algemeen bekender wordt dat ontstoken tandvlees een belangrijk probleem is en dat het hebben van gezond tandvlees goed is voor de algemene gezondheid en voor het behoud van eigen gebitselementen, dat de adviezen die tandartsen geven mogelijk ook serieuzer worden genomen en beter worden opgevolgd. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de adviezen van mondhygiënisten, wanneer iemand daar naartoe verwezen wordt.

Hoe verhoudt Nederland zich tot andere Europese landen op het gebied van preventie en zorg voor het tandvlees?
Niet in alle Europese landen is men gewend om, zoals in Nederland, op regelmatige basis een tandarts te bezoeken. Vooral in de zuidelijke Europese landen bezoekt iemand pas een tandarts wanneer hij of zij pijn heeft. Daarnaast werken in Nederland mondhygiënisten, wat ook niet overal in Europa het geval is. Het regelmatig bezoeken van een tandarts die het tandvlees controleert, uitleg geeft over de conditie van het tandvlees en eventueel een passend behandelplan of verwijzing bespreekt, is de belangrijkste eerste stap op het gebied van preventie en zorg voor het tandvlees.

Wat is uw wens voor Nederland?
Dat ieder persoon in Nederland in ieder geval ooit iets heeft vernomen over het belang van gezond tandvlees.

Hoe kunnen we dit met elkaar bereiken?
Door de ‘Dag van het tandvlees’ met zijn allen zoveel mogelijk media-aandacht te geven. Vanuit de NVvP zal er zoveel mogelijk informatie via de media en social media worden verspreidt.

Daarnaast is het belangrijk dat zoveel mogelijk tandarts- en mondhygiënistenpraktijken zich openstellen voor een ‘tandvleesspreekuur’ op donderdag 14 mei 2020. Hoe meer praktijken er meedoen, hoe meer mogelijkheden mensen hebben om die dag een praktijk te bezoeken. En vice versa: hoe meer praktijken er meedoen hoe groter de campagne en het bereik en hoe beter de media het zal oppakken. Dus, of er maar 1 of wel 20 patiënten langskomen in een praktijk, dat maakt voor het hogere doel, namelijk de bewustwording over de gezondheid van het tandvlees in Nederland, niet uit!

Wat is jouw belangrijkste boodschap voor de NTVT-lezer?
Werk mee aan deze bewustwording en help ons om dat met elkaar te kunnen bereiken! Met de nieuwe campagne #zoenenisgaaf! willen we het belang van gezond tandvlees op een prikkelende manier onder de aandacht brengen en zo meer mensen interesseren voor een gratis tandvleesscreening op de Dag van het Tandvlees. Dus, schrijf uw praktijk in en neem deel aan de ‘Dag van het tandvlees 2020’ op donderdag 14 mei.

Noot redactie: Als gevolg van het coronavirus (COVID-19) wordt de campagne rondom de Dag van het Tandvlees (#zoenenisgaaf) uitgesteld. De Dag van het Tandvlees zal op 14 mei 2020 helaas niet doorgaan, maar de campagne zal op een later moment plaatsvinden. Op de website van de NVvP vindt u de meest actuele informatie.