× ABONNEREN

Goede overleving voor amalgaamvervangende composietrestauraties na 15 jaar

3 maart 2023 Geen reacties

Uitgebreide composietrestauraties die een amalgaamrestauratie vervingen, lieten na 15 jaar een goede overleving zien. Het aantal knobbels dat betrokken was bij de restauratie was bepalend voor de levensduur. Dat concluderen onderzoekers van het UMCG na een retrospectief onderzoek.

Hoewel amalgaam al lange tijd niet of nauwelijks meer gebruikt wordt als restauratiemateriaal, is de schatting dat nog steeds 40 tot 45% van de restauratieve behandelingen bestaat uit het vervangen van oude amalgaamrestauraties. Directe composietrestauraties van kleine tot gemiddelde grootte laten een goede overleving zien met jaarlijkse faalratio’s van 1 tot 4% over periodes van meer dan 20 jaar. Deze goede resultaten hebben ertoe geleid dat het toepassingsgebied voor directe composietrestauraties steeds verder uitgebreid wordt en ook uitgebreide caviteiten gerestaureerd worden met composiet. In vitro-onderzoek naar deze restauraties is veelbelovend, maar het aantal klinische onderzoeken is beperkt en vaak van korte duur (< 3,5 jaar)

De onderzoekers voerden daarom een retrospectief onderzoek uit naar de 15-jaarsoverleving van uitgebreide composietrestauraties op vitale (pre)molaren. Onderdeel van de inclusiecriteria was, naast dat de restauratie ter vervanging van een amalgaamrestauratie moest zijn, de noodzaak ten minste 1 knobbel mee te nemen in de restauratie in het geval van premolaren of 2 knobbels bij molaren.

In totaal werden 106 restauraties geëvalueerd bij 81 patiënten. Een restauratie werd als succesvol beschouwd wanneer er geen reparaties waren van falende contactpunten, endodontische behandelingen of blootliggend dentine. De overleving werd gedefinieerd door het uitblijven van secundaire cariës, extractie en breuk van de restauratie of het gebitselement.

Van de 106 restauraties faalden er 30 waarvan 26 nog wel in functie waren. De meest voorkomende oorzaken waren endodontische behandeling (6), secundaire cariës (6) en extractie (4). De cumulatieve succesratio was 62% met een jaarlijkse faalratio van 2,8%. De cumulatieve overlevingskans was 74,7% met een jaarlijks faalpercentage van 1,7%. Het vervangen van 2 knobbels in premolaren leidde gemiddeld tot bijna 3 keer sneller falen in vergelijking tot het vervangen van 1 knobbel. Voor molaren maakte het aantal vlakken of knobbels dat in de restauratie betrokken was geen verschil voor de overleving.

De onderzoekers stellen dat ook voor uitgebreide defecten, zoals vervanging van oude amalgaamrestauraties, directe composiet een goede behandeloptie is waarmee de ’restauratieve cyclus’ van een gebitselement verlengd kan worden.

(Bron: J Dent, 6 januari 2023)

(Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Dit bericht delen op sociale media? Klik op de deelknop links in beeld en kies uit Facebook, Twitter of Linkedin.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje