× ABONNEREN

Heeft amoxicilline via darmflora invloed op depressie?

8 november 2021 Geen reacties

Van alle recepten die tandartsen uitschrijven is een groot deel het antibioticum amoxicilline. Bekend is dat antibiotica de diversiteit van de micro-organismen in de darmen verlaagt. Daarnaast gaan de bacteriën in de darmen allerlei interacties aan met menselijke signaalmoleculen (cytokines) die door het hele lichaam gaan. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een depressie meer ontstekingsbevorderende cytokines hebben dan gezonde mensen en dat antibiotica de kans op het krijgen van depressie en angststoornissen laat toenemen. Op dit moment zet de Universiteit Leiden een onderzoek op naar stressgerelateerde aandoeningen als angststoornissen en depressies als gevolg van antibioticagebruik in het onderzoek ‘Onderbuikgevoelens’.

De onderzoekers kijken daarbij naar de relatie tussen antibioticagebruik en cognitieve reactiviteit. Dat is de mate van negatieve gedachten en attitudes volgend op een stressvolle situatie. Ook wordt onderzocht welke rol het microbioom én cytokines hierbij spelen. Cognitieve reactiviteit kan ook voorspellend zijn voor het eventueel ontwikkelen van depressies. De onderzoeksvraag is of antibioticagebruik samenhangt met verhoogde cognitieve reactiviteit bij gezonde mensen.
Voor dit onderzoek is men op zoek naar vrijwilligers (18-40 jaar) die de afgelopen maand amoxicilline hebben geslikt. Deze onderzoeksgroep is veel te vinden binnen de mondzorgpraktijk. Voor wie als mondzorgverlener wil bijdragen aan meer kennis over de rol van de darmflora en het immuunsysteem in het wel of niet faciliteren van depressies en angststoornissen, zie hieronder.

(Bron: Universiteit Leiden)

Informatie & contact onderzoek

Leestips

  (Foto: Joost Hoving)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje