× ABONNEREN

Hoe goed zijn jonge tandartsen voorbereid op patiënten met psychopathologie?

Staat van de mondzorg

8 januari 2021 Geen reacties

Eind 2017 heeft de KNMT, in samenwerking met de 3 tandheelkunde-opleidingen in Nederland, jonge tandartsen bevraagd over hun opleiding. Het betrof een webenquête, waarvoor alle 1.074 tandartsen werden benaderd die in de periode 2012 tot en met 2017 waren afgestudeerd en van wie een e-mailadres bekend was. Van hen reageerden er 314 (29%).

Een van de vragen in de enquête was in hoeverre de tandartsen zich bij hun afstuderen toegerust hadden gevoeld voor hun werk op de verschillende vakgebieden die tijdens de opleiding aan de orde waren gekomen. Eén daarvan was de psychopathologie. Iets minder dan de helft (47%) was naar eigen zeggen op dit gebied voldoende toegerust om patiënten te behandelen. (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, 2021).

Illustrator: Duplo Studio, Guido van Gerven

 In 2021 verschijnt in het NTVT de serie 'Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk', waarin wordt ingegaan op de verschillende psychopathologie die bij patiënten in een mondzorgpraktijk kan voorkomen en waarmee mondzorgverleners in hun dagelijkse praktijk te maken kunnen krijgen.
De serie start in de januari-editie.

Ga naar editie

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje