× ABONNEREN

Indicatie klieven tongriempje twijfelachtig

9 december 2021 (1 reactie)

Ankyloglossie oftewel een verkorte tongriem komt bij 7 tot 11% van de pasgeborenen voor. Ankyloglossie wordt in verband gebracht met een heel scala van problemen waaronder borstvoedingsproblemen, spraakachterstanden, moeite met eten, gingivaproblemen, reflux en het ontstaan van een diasteem tussen de laterale onderincisieven. Het zal dan ook niet verbazen dat er vanuit verschillende disciplines gekeken wordt naar het tongriempje en dat er in iedere beroepsgroep voor- en tegenstanders te vinden zijn van het klieven van het tongriempje (frenulotomie). De meest bestudeerde indicatie voor het klieven van het tongriempje zijn problemen met borstvoeding. Helaas zijn er weinig goed opgezette onderzoeken verricht over dit onderwerp en zijn de 5 gerandomiseerde onderzoeken over het onderwerp onderhevig aan methodologische tekortkomingen.  

In 2020 publiceerden Slagter et al hun onderzoek waarin 175 kinderen met borstvoedingsproblemen een frenulotomie ondergingen. Na 1 week, 1 maand en 6 maanden werd door een elektronische vragenlijst de mate van borstvoeding, tepelpijn en het optreden van gastro-oesofageale reflux gemeten. De behandeling resulteerde in een verbetering van de scores na 1 week en 1 maand. Na 6 maanden was alleen nog een significante verbetering van de gastro-oesofageale relfux meetbaar hoewel de klinische relevantie waarschijnlijk beperkt is. Helaas ontbreekt het in het onderzoek aan een controlegroep. De onderzoekers gaven aan dat een frenulotomie gezien moet worden als de laatste keus in de behandeling en dat andere interventies eerst geprobeerd moeten worden. De vraag of het klieven van de tongriem beter is dan niet-chirurgische hulp bij borstvoeding zal daarom onderwerp van een vervolgonderzoek moeten zijn.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd, 3 november 2021/Clin Oral Invest, 14 december 2020)

Reacties

Friday 17th December 2021 — M.J. Ronsse

Hier moet ik even op reageren uit persoonlijke ervaring. Het zal inderdaad kloppen dat er onvoldoende gedegen onderzoek is. Ik denk dat het essentieel is dat er meer onderzoek gedaan wordt naar frenulotomie. Dan kan er inderdaad meer evidence-based gewerkt worden. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat een tongriempje klieven vaak wel geïndiceerd is, en als het nodig is, dat dit best zo snel mogelijk gedaan wordt. Wat wel heel belangrijk is, is ook de nodige stretch-oefeningen doen voor en na de ingreep, zodat het riempje niet terug vast groeit en alles soepel blijft. Dit wordt vaak niet gedaan. Ik heb zelf al 2 traumatische borstvoedingservaringen achter de rug. Twee keer was DE oorzaak van enorm gekwetste en pijnlijke tepels door slechte aanhap een verkorte tongriem (te laat vastgesteld). Hierdoor moest ik het binnen de paar weken opgeven. Nu zwanger van mijn derde ben ik van plan het tongriempje zo snel mogelijk te laten klieven (met laser) als dit nodig is. Je kan dit echt geen weken uitstellen als je de borstvoeding wil laten slagen. Het zou ook interessant zijn onderzoek te doen naar de oorzaak van ankyloglossie (en strakke centrale lipbandjes). Een te sterke ontwikkeling van de middellijn van de baby zou kunnen veroorzaakt worden door een teveel aan foliumzuur in het bloed (als de omzetting naar actieve vorm 5-MTHF in de darmen van moeder niet goed verloopt). Verder is een goed beweeglijke tong ook belangrijk voor de gebitsontwikkeling. Ik heb de indruk dat er twee stromingen in de orthodontie zijn. De eerder mechanische die vooral focust op het rechtzetten van tanden, en de meer functionele die ook functie van tong, slikgewoonten, ontwikkeling gehemelte en kaken, ... bekijkt. Vanuit mijn standpunt als algemeen tandarts is er te weinig aandacht voor het functionele aspect. Er zijn dus 3 zaken die onderzocht kunnen worden (interessant voor masterproeven?) - de frenulectomie bij baby's - de oorzaken van sterke middellijnontwikkeling - invloed van functionele afwijkingen op de gebitsontwikkeling (lange termijn onderzoek nodig)

Tandarts Annelies Ronsse