× ABONNEREN

Materialen bij restauraties: composiet het meest gebruikt

Staat van de mondzorg

9 juli 2024 Geen reacties

In de Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg worden voor het restaureren 3 materialen onderscheiden: amalgaam, glasionomeercement en composiet. In de 2022-editie van het KNMT-onderzoek Tandheelkundige Consumptie hebben 297 tandartsen gegevens aangeleverd over de door hen verleende zorg aan een steekpoef van hun patiënten. In totaal betrof het gegevens van 243.881 jeugdige en volwassen patiënten die in dat jaar de tandartsen hadden bezocht.

svm_jul_aug24_cms_flexlane.jpg

Bij 33,5% van deze patiënten werden 1 of meer restauraties gemaakt, in totaal ging het om 175.931 restauraties van amalgaam (0,3%), glasionomeercement (3,5%) en composiet (96,2%). Bij 0- tot en met 5-jarigen was 22,1% van de restauraties vervaardigd van glasionomeercement en 77,9% van composiet, terwijl bij de 6- tot en met 17-jarigen 0,1% van de restauraties van amalgaam, 9,2% van glasionomeercement en 90,6% van composiet was vervaardigd. Bij volwassenen ging het om 0,3% amalgaam-, 2,8% glasionomeercement- en 96,9% composietrestauraties.

(Bron: Staat van de Mondzorg/KNMT, 2024)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje