× ABONNEREN

Minimaal invasieve tandheelkunde ook voor oude restauraties

Promotie G.T. Rocca

13 september 2021 Geen reacties

Op hars gebaseerde restauratiematerialen die direct worden aangebracht zijn, in het geval van kleine tot middelgrote intracoronale tandholten, een waardevolle restauratieve optie voor endodontisch behandelde gebitselementen. Dit materiaal en de directe methode zijn minimaal invasief en het meest kosteneffectief. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Giovanni Rocca aan de Universiteit van Amsterdam.

De implementatie van nieuwe, op hars gebaseerde, esthetische adhesieve restauratiematerialen leidden tot een paradigmaverschuiving in de tandheelkunde. Indicaties voor standaard volledige kronen zijn sterk verminderd, daarentegen worden onlays, overlays en endokronen als geldige en conservatieve alternatieven beschouwd.

Rocca concludeerde dat, in het geval van een uitgebreide weefselbeschadiging, indirecte restauraties die een volledige occlusale dekking geven (zoals een endokroon), de voorkeur hebben boven kronen. De endokronen hadden wat mechanische en adhesieve prestaties betreft in het laboratorium vergelijkbare resultaten met de conventionele prothetische oplossingen. De volledige occlusale bedekking bleek geschikt om de kauwkrachten in evenwicht te brengen en om extreme verbuigingen van caviteitswanden te vermijden.

De principes van minimaal invasieve tandheelkunde kunnen naast primaire restauraties dus ook worden toegepast voor het herstel van oude reparaties, in het bijzonder op niet-vitale gebitselementen. Deze paradigmaverschuiving betekent gemakkelijkere, snellere en meer economisch verantwoorde behandelingen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Op 9 september 2021 promoveerde Giovanni T. Rocca aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘Optimizing the restoration of posterior endodontically treated teeth - adhesive restoration of endodontically treated posterior teeth’. Promotoren waren prof. dr. A.J. Feilzer en prof. dr. I. Krejci.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje