× ABONNEREN

Organoïden gekweekt uit follikel derde molaar

24 mei 2022 Geen reacties

Voor het eerst zijn onderzoekers erin geslaagd oraal epitheelweefsel van humane oorsprong in een driedimensionale vorm te kweken. Hiervoor werden cellen uit de follikel van geëxtraheerde derde molaren verzameld. In aanwezigheid van de juiste groeifactoren en een driedimensionale matrix ontwikkelden deze cellen zich tot een klompje epitheliale stamcellen, een zogenoemd organoïde. Met behulp van dit soort organoïden kan inzicht worden verkregen in de processen die zich afspelen tijdens de vorming van het glazuur, het parodontaal ligament en de rol die de verschillende weefseltypes daarbij spelen.  

Voordeel van organoïden is dat ze in het lab bewaard en doorgekweekt kunnen worden. Hierdoor wordt het steeds opnieuw verzamelen van humaan materiaal overbodig. Het bleek mogelijk stamcellen te laten differentiëren tot bijvoorbeeld ameloblasten. Dit werd bereikt door het organoïde te voeden met verschillende groeifactoren zoals TGF-ß of in contact te brengen met mesenchymcellen.

De samenstelling van het organoïde van humane oorsprong werd vergeleken met zowel informatie afkomstig van onderzoek in muizen als in vivo-onderzoek. Daaruit bleek dat het organoïde een representatief model is dat veel overeenkomst vertoont met de werkelijke situatie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld tweedimensionale kweektechnieken.

Organoïden bieden tot slot een uitgelezen mogelijkheid het effect van mutaties en de aanwezigheid van bacteriën op de ontwikkeling van weefsels te bestuderen. Mogelijk dat in de toekomst organoïden zelfs een rol gaan spelen bij de regeneratie van tandweefsel dat verloren is gegaan door slijtage of cariës.

(Bron: Cell Mol Life Sci, 26 februari 2022)

(Beeld: Cell. Mol. Life Sci. 79, 153 (2022), CC BY 4.0 )

Naar alle nieuwsberichten

Reacties