Asbestose en mesothelioom

View the english summary Open PDF (51.31 KB)

Asbest werd vanaf de jaren veertig in de vorige eeuw veel gebruikt in zeer verschillende toepassingen, maar bleek in de jaren zeventig een gevaarlijke stof te zijn. Asbestose, een vorm van stoflong, is een gevolg ervan, maar nog veel ernstiger zijn longkanker en mesothelioom als late gevolgen van blootstelling aan asbest. Vooralsnog is tegen deze aandoeningen weinig te doen en ondanks de vele maatregelen in de laatste tientallen jaren neemt het aantal doden door asbest voorlopig nog toe.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.