Gepubliceerd op: 09-06-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 436)

Toekenning van NTvT-onderzoeksbeurs

Personalia

De Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis maakt de uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde mogelijk. Naast het uitgeven van een tijdschrift past het binnen de doelstellingen van de Stichting om tandheelkundig onderzoek in Nederland te bevorderen. De Stichting stelt hiervoor een onderzoeksbeurs ter beschikking ter ondersteuning van het opstarten van een promotietraject. De beurs omvat een geldbedrag van € 50.000 per jaar, voor de duur van 2 jaar.

Dit jaar werden er 3 voorstellen ingediend. De beoordelings-commissie was positief over alle 3 de ingediende projecten, maar “in de finale afweging ging de voorkeur uit naar het project ‘Mondzorg voor kwetsbare ouderen’, vooral vanwege de maatschappelijke relevantie van dit project”.

Het onderzoeksproject ‘Mondzorg voor kwetsbare ouderen’ wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.