× ABONNEREN

Gevaar van algehele anesthesie en sedatie bij ouderen

  • Inleiding
  • Casus
  • Beschouwing
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Na een behandeling onder algehele anesthesie kunnen tijdelijke geheugenstoornissen optreden en pre-existente geheugenstoornissen verergeren. In de literatuur wordt een frequentie van postoperatieve cognitiestoornissen van tussen de 10 en 50% gesteld. Risicofactoren voor het optreden van postoperatieve geheugenstoornissen zijn gevorderde leeftijd, laag opleidingsniveau, intellectuele comorbiditeit, beginnende dementie en andere neurodegeneratieve afwijkingen, bestaande slaapstoornissen en het ervaren van postoperatieve pijn. De morfologische veranderingen in de hersenen na algehele anesthesie lijken op het beeld dat optreedt bij de ziekte van Alzheimer. Naast metabole veranderingen is ook aangetoond dat anesthetica rechtstreeks de natuurlijke afbraak (apoptose) van hersencellen versterken. Bij ouderen bestaat er al een afname van het aantal neuronen, waardoor er een beperkte reservecapaciteit is. Daarnaast zijn ouderen vaak bekend met de eerder genoemde risicofactoren voor het optreden van postoperatieve geheugenstoornissen. Voorzichtigheid en terughoudendheid in de indicatiestelling voor tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie of sedatie is daarom geboden.

Auteursinformatie

  • M.A.E.M. Oomens1, L.H.D. Booij2, J.A. Baart1
  • Uit 1de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Vrije Universiteit medisch centrum te Amsterdam/Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en 2het Radboud Universitair medisch centrum te Nijmegen
  • Datum van acceptatie: 10 april 2015
  • Adres: J.A. Baart, VUmc, postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
  • ja.baart@vumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje