× ABONNEREN

Het effect van probiotica op halitose

Algemene ziekteleer

Door op 10-01-2020
  • Bron
  • Reacties (0)

Probiotica zijn levende micro-organismen die worden ingezet om ongewenste effecten van de microbiologische flora in (een deel van) het menselijk lichaam te corrigeren. In dit artikel wordt een systematisch literatuuronderzoek en een meta-analyse over het potentiële effect van probiotica op halitose beschreven.

Besloten werd voor het systematisch literatuuronderzoek alleen artikelen te selecteren die een gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek betroffen. Primair werd gezocht in de elektronische literatuurbestanden MEDLINE, EMBASE, Cochrane en Web of Science met de volgende trefwoorden: probiotics, probiotic, halitosis, malodor, malodour, fetor oris. Daarnaast werd gezocht in de literatuurlijsten van relevante artikelen en in opengrey.eu; ProQuest Dissertations & Theses; ClinicalTrials.gov; en National Research Register. Twee onderzoekers beoordeelden de titels en de samenvattingen van de 82 gevonden artikelen op geschiktheid. Slechts 3 artikelen voldeden aan alle gestelde eisen. Hieruit verzamelden de onderzoekers demografische gegevens, selectiecriteria van de onderzochte populatie, gegevens over de uitgevoerde interventie met probiotica en de primaire uitkomstmaten van de interventie.

De 3 onderzoeken betroffen in totaal 86 proefpersonen, die gedurende 2 weken voornamelijk uit Lactobacillus bestaande probiotica hadden gekregen, en 86 controlepersonen. In 2 onderzoeken waren de primaire uitkomstmaten organoleptisch onderzoek en een objectieve kwantitatieve bepaling van vluchtige zwavelverbindingen. In het derde onderzoek was alleen organoleptisch onderzoek uitgevoerd. Het risico op vertekening van de gepresenteerde onderzoeksresultaten bleek verwaarloosbaar klein. Een meta-analyse wees uit dat bij de proefpersonen de organoleptische scores van na de interventie statistisch significant lager waren dan die van voor de interventie, maar bij de controlepersonen waren deze verschillen niet statistisch significant. Voorts bleek uit de meta-analyse dat de scores van de objectieve kwantitatieve bepaling van vluchtige zwavelverbindingen van voor en na de interventie noch in de experimentele noch in de controlegroep statistisch significant verschilden.

Conclusie. De resultaten leveren geen onomstreden bewijs voor een positief effect van probiotica op halitose.

Bron

Yoo J-I, Shin I-S, Jeon J-G, Yang Y-M, Kim J-G, Lee D-W. The effect of probiotics on halitosis: a systematic review and meta-analysis. Probiotics Antimicrob Proteins 2019; 11: 150-157.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 10 januari 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 1 - januari 2020; 60

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog