× ABONNEREN

Reuma, mondgezondheid en levenskwaliteit

Door op 08-01-2016

Algemene ziekteleer

Reumatische aandoeningen, samen kortweg reuma genoemd, en de medicamenteuze behandeling daarvan worden geacht een negatieve invloed te hebben op de mondgezondheid en de levenskwaliteit. Ter verdieping van de kennis over dit onderwerp werd als onderzoekshypothese gesteld dat de mondgezondheid en de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit slechter zijn bij reumapatiënten dan bij gezonde mensen.

Finland kent een vereniging van reumapatiënten en van mensen die in reuma zijn geïnteresseerd, die 51.000 leden telt. Uit het ledenbestand werd een aselecte steekproef van 1.500 mensen getrokken die per post het verzoek kregen een bijgevoegde vragenlijst en de korte versie van de Oral Health Impact Profile (OHIP-14) in te vullen. De 52 vragen van de vragenlijst gingen over hun eventuele reumatische aandoeningen, andere chronische ziekten en medicatie en over een beoordeling van hun algemene en hun mondgezondheid. Met betrekking tot de mondgezondheid werd specifiek gevraagd naar klachten over xerostomie, orale pijn, temporomandibulaire disfunctie en hoofdpijn. Van 995 leden (66%) werd een ingevulde vragenlijst ontvangen. Hiervan gaven 564 aan dat ze fibromyalgie, poli- of oligoartritis, een bindweefselziekte of de ziekte van Bechterew hadden. Deze groep werd beschouwd als reumapatiënten en de overige 431 leden vormden de controlegroep.

Op veel kenmerken waren de reumapatiënten en de controlegroep vergelijkbaar, maar gemiddeld was de groep reumapatiënten iets jonger en bevatte meer vrouwen, meer mensen die niet in staat waren te werken en meer mensen die zichzelf als ongezond beoordeelden dan de controlegroep. Onder reumapatiënten kwamen statistisch significant meer klachten over de mondgezondheid voor dan bij de controlegroep. Zo waren de prevalenties van ernstige xerostomie en temporomandibulaire disfunctie respectievelijk 19,6% en 59,2% bij reumapatiënten en 2,9% en 27,2% in de controlegroep. Ook de gemiddelde totaalscores van de OHIP-14 waren bij de reumapatiënten statistisch significant ongunstiger dan in de controlegroep.

De onderzoekshypothese kon worden bevestigd, in die zin dat ten opzichte van de controlegroep meer reumapatiënten problemen met hun mondgezondheid rapporteerden en dat de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van reumapatiënten minder was.

Bron

Ahola K, Saarinen A, Kuuliala A, Leirisalo-Repo M, Murtomaa H, Meurman JH. Impact of rheumatic diseases on oral health and quality of life. Oral Dis 2015; 21: 342-348.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 januari 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 1 - januari 2016; 52

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje